Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo se vključili v projekt Rastem s knjigo, s katerim želimo sedmošolcem približati svet knjig in knjižnih zgodb z obiskom knjižnice, s predstavitvijo le-te, z uvajanjem v knjižnično-informacijsko opismenjevanje ter s podarjeno knjigo. Za letošnje šolsko leto je izbrana knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. Knjižničarji so naše učence 7. a in 7. b v torek, 17. 10. 2018, med obiskom knjižnice navduševali za branje književnih besedil, jim predstavili zbirko COBISS, digitalno zbirko gradiv in sistem UDK ter jih usmerjali k vseživljenjskemu branju.

 Mentorica: Irena Kandrič, prof.