Enega izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane smo v petek, 21. novembra, na naši šoli zaznamovali s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ko smo organizirali naravoslovni dan.

Cilj vseh sodelujočih je bil, da učence ozaveščamo o pomenu zajtrka in zdravih prehranjevalnih navadah, o pomenu in prednostih domače pridelane in predelane hrane ter o pravilnem ravnanju z odpadki in ostanki hrane.

Dan je bil namenjen tudi navezovanju stikov z lokalnimi pridelovalci in predelovalci živil, ki so nam ta dan dostavili kruh, med, mleko, maslo in jabolka ter o svoji dejavnosti spregovorili v kulturnem programu.

Učenci so si zjutraj v jedilnici in po učilnicah pripravili pogrinjke za tradicionalni zajtrk. Po zajtrku so izvajali delo po programu nacionalnega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v svojih učilnicah.

Ugotavljamo, da je ozaveščanje učencev o zdravi prehrani in naših tradicionalnih jedeh pomembno za celosten in zdrav razvoj otrok ter njihove poglede na zdravo prehrano v prihodnosti.