Učenci se udeležujejo tudi:

  • športnih tekmovanj,
  • revije otroških in mladinskih pevskih zborov,
  • gledaliških, lutkovnih in plesnih srečanj,
  • natečaja Evropa v šoli (Stanka Hebar),
  • drugih srečanj in tekmovanj po presoji učiteljev oz. šole, učencev in staršev.