Učenci se udeležujejo:

  • športnih tekmovanj,
  • revije otroških in mladinskih pevskih zborov,
  • gledaliških, lutkovnih in plesnih srečanj,
  • natečajev Evropa v šoli,
  • drugih srečanj in tekmovanj po presoji učiteljev oz. šole, učencev in staršev.

Za koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnateljice Brigita Brajković.