Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše so od 17. do 18. ure.

MESEC SRS   ORS  GU 
SEPTEMBER

5. 9. 2023

Uvodne informacije za starše in sprehod skozi LDN 

6. razred:

Predavanje o cepljenju proti HPV 

5. 9. 2023 
OKTOBER

17. 10. 2023
Miha Kramli,   terapevt z bogatimi izkušnjami in vsakodnevno prakso pri delu z zasvojenimi kot vodja Ambulane za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE 

17. 10. 2023
3. razred:
Šola v naravi 

 

17. 10. 2023
5. razred:
Letna šola v naravi

 

17. 10. 2023
7. razred:
Zimska šola v naravi 

 

17. 10. 2023
9.
razred:
Zaključna ekskurzija, valeta 

17. 10. 2023
1., 2., 4., 6., 8. r
 
NOVEMBER / / 21. 11. 2023
DECEMBER / / /
JANUAR /

16. 1. 2024
9.
razred:
Predavanje za starše:
Pred izbiro poklica; 
8. in 9. razred:
Tržnica poklicev 

 16. 1. 2024
Zimska šola v naravi 7. razred – zadnje informacije pred odhodom

16. 1. 2024
FEBRUAR /

6. 2. 2024
1.–9. razred: 
Analiza učno-vzgojnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju 

6. 2. 2024 
MAREC

19. 3. 2024
Izobraževanje za starše 

19. 3. 2024
9.
razred:
Zaključna ekskurzija, valeta 

19. 3. 2024 
APRIL /

16. 4. 2024
3.
razred:
Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024/2025, Koncept odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli, 
NPZ 

 

16. 4. 2024
4.– 5. razred: 
Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024/2025,  
NPZ 

 

16. 4. 2024
6. do 8. razred:
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024/2025,
NPZ
 

16. 4. 2024 
MAJ /

21. 5. 2024
9. razred:
Zadnje informacije pred zaključkom šolskega leta 

21. 5. 2024 
JUNIJ /

4. 6. 2024
Srečanje s starši bodočih prvošolčkov 
 

18. 6. 2024
1.
in 2. razred:
Seznanitev z opisno oceno 

/