Šolsko leto: 2022/2023

Obvezni izbirni predmeti

PREDMETRAZREDIZVAJALECTRAJANJE
Izbrani šport: nogomet7., 8. ,9.Aleš JurčecEnoletni
Izbrani šport: odbojka7., 8. ,9.Marjana OzmecEnoletni
Šport za zdravje7., 8., 9.Marjana OzmecEnoletni
Šport za sprostitev7., 8., 9.Marjana OzmecEnoletni
Likovno snovanje 17.Janja RudolfEnoletni,
vezan na razred
Likovno snovanje 28. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Likovno snovanje 39.Janja RudolfEnoletni,
vezan na razred
Robotika v tehniki8., 9.Roman BobnaričEnoletni
Turistična vzgoja7., 8., 9.Metka LešničarEnoletni
Poskusi v kemiji8., 9.Andreja KolarEnoletni
Vzgoja za medije – televizija7., 8., 9.dr. Nataša Rizman HergaEnoletni
Obdelava gradiv – les7., 8., 9.Igor KaučičEnoletni
Kaj nam govorijo umetnine7., 8., 9.Tanja BabičEnoletni
Kemija v življenju9.dr. Nataša Rizman HergaEnoletni
Španščina7., 8., 9.Mojca FickoEnoletni
Računalniška omrežja7., 8., 9.Renata PučkoEnoletni

Neobvezni izbirni predmeti

PREDMETIZVAJALECŠTEVILO SKUPINRAZRED
ANGLEŠČINAMirjana Meško11. razred
TEHNIKAIgor Kaučič24., 5. in 6. razred
UMETNOSTAlenka Šalamon14., 5. in 6. razred
RAČUNALNIŠTVORenata Pučko34., 5. in 6. razred
ŠPORT14., 5. in 6. razred
NEMŠČINATanja Babič14., 5. in 6. razred