SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli.

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela

Letošnja tema otroškega parlamenta je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Mentorica Skupnosti učencev OŠ Ormož:
Aleksandra Kociper, prof.