Predsednik sveta staršev je Blaž Cvetko.
Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024 so:

RAZRED A. ODDELEK B. ODDELEK
IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK
1. Simon Branilovič  Blaž Cvetko 
2. Anita Kosec  /
3. Eva Čibej  Sandra Ivanuša 
4. Jasmina Mlinarič  /
5. Stina Hergula  Mateja Zemljak 
6. Barbara Podgorelec  Ines Štuhec 
7. Klavdija Lah  Katarina Teržan Kukovec 
8. Aleš Kosec  dr. Teodor Pevec
9. Davorin Korpar  Janja Kolmačić Majhen