Petnajsta seja sveta šole je bila v četrtek, 14. 3. 2024, ob 17.00.


Štirinajsta seja sveta šole je bila v četrtek, 21. 12. 2023, ob 17.00.


Trinajsta seja sveta šole je bila v ponedeljek, 13. 11. 2023, ob 17.00.


Dvanajsta seja sveta šole je bila v četrtek, 28. 9. 2023, ob 17.00.


Enajsta seja sveta šole je bila v ponedeljek, 12. 6. 2023, ob 18.00.


Deseta seja sveta šole je bila v torek, 9. 5. 2023, ob 18.00.


Deveta seja sveta šole je bila v četrtek, 13. 4. 2023, ob 18.00.


Osma seja sveta šole je bila v torek, 21. 3. 2023, ob 18.00.


Sedma seja sveta šole je bila v torek, 7. 3. 2023, ob 17.00.


Šesta seja sveta šole je bila v četrtek, 29. 9. 2022, ob 17.00.


Peta seja sveta šole (korespondenčna seja) je bila v sredo, 25. 5. 2022.


Četrta seja sveta šole je bila v ponedeljek, 7. 3. 2022, ob 17.00.


Tretja seja sveta šole je bila v četrtek, 30. 9. 2021, ob 17.00.


Druga seja sveta šole je bila v četrtek, 4. 3. 2021, ob 17.00.


Prva seja sveta šole je bila v sredo, 30. 9. 2020, ob 18.00.


Predsednik Sveta zavoda OŠ Ormož je Igor Kaučič, njegova namestnica je Mateja Zemljak.

Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Ormož – posodobljen in sprejet 12. 6. 2023

Člani Sveta zavoda OŠ Ormož so:
– predstavniki lokalne skupnosti: Tamara Hodžar, Sebastjan Šimon in Mateja Petek;
– predstavniki staršev: dr. Teodor Pevec, Mateja Zemljak in Aleš Kosec;
– predstavniki delavcev šole: Igor Kaučič, dr. Irena Kandrič, mag. Maja Korban Črnjavič, Aleksandra Kociper, Romana Bosak.

Vsebina dela Sveta zavoda OŠ Ormož:
– sprejema letni delovni načrt (LDN) in poročilo o realizaciji LDN,
– usmerja materialno poslovanje šole,
– obravnava vsa pomembna vprašanja, vezana na pedagoški proces šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi.