Tretja seja sveta šole je bila v četrtek, 30. 9. 2021, ob 17.00.

Gradivo za tretjo sejo:


Druga seja sveta šole je bila v četrtek, 4. 3. 2021, ob 17.00.


Prva seja sveta šole je bila v sredo, 30. 9. 2020, ob 18.00.

 

Predsednik sveta šole je Igor Kaučič, njegova namestnica je Mateja Zemljak.

Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Ormož – posodobljen in sprejet 4. 3. 2021

Člani sveta šole so:
– predstavniki lokalne skupnosti: Tamara Hodžar, Sebastjan Šimon in Mateja Petek;
– predstavniki staršev: dr. Teodor Pevec, Mateja Zemljak in Aleš Kosec;
– predstavniki delavcev šole: Igor Kaučič, dr. Irena Kandrič, mag. Maja Korban Črnjavič, Aleksandra Kociper, Anica Krničar.

Vsebina dela sveta šole:
– sprejema letni delovni načrt (LDN) in poročilo o realizaciji LDN,
– usmerja materialno poslovanje šole,
– obravnava vsa pomembna vprašanja, vezana na pedagoški proces šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi.