V sredo, 7. 4. 2021, se je odvijal na OŠ Ormož šolski parlament predstavnikov oddelčnih skupnosti 8. in 9. razreda. Tema letoešnjega otroškega parlamenta je enaka kot lani, Moja poklicna prihodnost. Zaradi trenutnih razmer v katerih smo se znašli, je bila dodana še ena podtema in sicer Vpliv Covid – 19 na izbiro poklica. Izvedba šolskega parlamenta je bila na daljavo, preko Microsoft Teamsov.

Vodenje parlamenta je odlično opravila predsednica Šolske skupnosti učencev OŠ Ormož, devetošolka Žanamari Kaloh.

Glede na to, da je dvoletna tema, je nekaj aktivnosti bilo realiziranih lani, nekaj pa letos. V Tednu otroka je bil izpeljan kulturni dan na temo Moja poklicna prihodnost. Ko so se učenci po daljšem obdobju pouka na daljavo vrnili nazaj v šolske klopi, so učenci 8. in 9. razreda izpolnjevali anketo z naslovom: Kako je Covid-19 vplival name?

Učenci so izpostavili naslednje:

 • Pouk na daljavo in Covid – 19 nista vplivala na njihovo izbiro srednje šole, ampak lastna želja.
 • Na izbiro srednje šole vplivajo: oddaljenost od doma, informativni dnevi – promocija šole, njihove želje in cilji, mnenje staršev, mnenje nekoga, ki obiskuje to šolo,…
 • Pri izbiri nadaljnjega izobraževanja so pomembne osebne lastnosti človeka (zdravstveni delavec mora biti sočuten, prijazen,… ).
 • Poklici prihodnosti bodo povezani z računalništvom in zdravstvom.
 • Zaradi Covid – 19 bodo zdravstveni poklici bolj cenjeni in več se jih bo odločilo zanje.
 • V času epidemije smo videli, da so zdravstveni delavci zelo obremenjeni in izpostavljeni nevarnostim – nekomu bo mogoče to dejstvo pomagalo pri odločitvi izbire srednje šole.
 • Čutijo zaskrbljenost glede zaposlitve v prihodnosti.
 • Covid – 19 bo vplival na izbiro naslednjih poklicev: v zdravstvu, farmaciji, gostinstvu, turizmu.
 • Zavedajo se, da je kvaliteta znanja zaradi pouka na daljavo zagotovo slabša in upajo, da bodo v srednjih šolah razumevajoči in da ne bodo pričakovanja srednješolskih učiteljev prevelika.
 • Ko bodo pridobili zaželjen poklic, bi si želeli biti zaposleni v domačem kraju.
 • Menijo, da je nov program, ki ga ponuja Gimnazija Ormož zelo dober, saj je potreba za tovrstnim kadrom velika.  
 • Za razvoj domačega kraja in Slovenije ni dobro, da izobraženi mladi ljudje odhajajo in iščejo zaposlitev v tujini.
 • V prihodnosti bi živeli v domačem kraju, če bi imeli možnost zaposlitve, možnost nakupa stanovanja, zemljišča,…

Učenke Žanamari Kaloh, Veronika Viher in Jana Žnidarič bodo zastopale OŠ Ormož na Medobčinskem otroškem parlamentu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vodenje letošnjega medobčinskega otroškega parlamenta je dodeljeno OŠ Ormož.

Mentorica: Aleksandra Kociper


Vir: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/logotipi-zpms/

Kaj je otroški parlament?
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament?
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje?
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.