Upravno-računovodska služba: Simona Režonja, Andreja Kurnik Planinc.

Oskrbovalno-prehrambena služba: Danijel Lesjak, Alenka Jurkovič, Anica Keček Rizman, Ksenija Cunk, Jelka Ozmec.

Tehnično-vzdrževalna služba: Sabina Matanović, Andreja Štrucl, Andrej Hebar (hišnik), Silva Veselko, Sabina Jaušovec.