IME IN PRIIMEKRAZREDNIKSORAZREDNIKOBVEZNI / RAZŠIRJENI PROGRAMELEKTRONSKI NASLOV
Tanja Babič, prof./7.aZGO, DOD ZGO, NE2, NIP –
Nemščina, FP NEM, DSP
tanja.babic@osormoz.si
Mojca Bauman Kralj, prof.7.a/TJA, SD (karierna orientacija),
PUUT, SS
mojca.baumankralj@osormoz.si
Irena Blagovič, prof.1.b/SLJ, MAT,SPO, ŠPO, LUM,GUM,DOD,
DOP, ID, RAP
irena.blagovic@osormoz.si
Brigita Brajković, pred. učit.//Pomočnica ravnatelja, DSP, PB,
PUUT
brigita.brajkovic@osormoz.si
Mateja Brumen Štibler, prof.3.a/SLJ, MAT, GUM, ŠPO, LUM,
ZMOREM VEČ, ZMOREM TUDI TO
mateja.brumenstibler@osormoz.si
Teja Brumen, socialni pedagog//DSPtejabrumen@osstankavraza.si
Marija Cvetko, pred. učit./7.bTJA, DSP, PUUT, DDmarija.cvetko@osormoz.si
Ivana Djakovič//spremstvoivana.djakovic@osormoz.si
Doroteja Domjan, magistrica zakonskih in družinskih študijev//spremstvodoroteja.domjan@osormoz.si
Dušanka Feguš, prof.4.a/SLJ, MAT, DRU, NIT, ŠPO, GUM,
ZMOREM VEČ, ZMOREM TUDI TO,
ID, SS, RaP
dusanka.fegus@osormoz.si
Stanka Hebar, prof.2.a/SLJ, MAT, SPO, ŠPO, LUM, GUM,
ZMOREM VEČ, ZMOREM TUDI TO,
RaP
stanka.hebar@osormoz.si
Darja Horvat, prof.3.b/SLJ, MAT, ŠPO, LUM,GUM, ZMOREM
VEČ, ZMOREM TUDI TO, DSP, SS, RaP
darja.horvat@osormoz.si
Aleš Jurčec, prof./7.aŠPOales.jurcec@osormoz.si
Simona Jurčec, prof./8.aŠPO, RAP, DSP, IŠP NOGsimona.jurcec@osormoz.si
dr. Irena Kandrič, prof./8.bSLJ, DOD SLJ, UKR-SLO, DSPirena.kandric@osormoz.si
Igor Kaučič, prof.9.b/FIZ, TIT, NIP TEH, ZMOREM VEČ FIZ, Lo.Polis,
ROID
igor.kaucic@osormoz.si
Aleksandra Kociper, prof./3.bMAT, SLJ, LUM, SPO, Rap, DSPaleksandra.kociper@osormoz.si
Andreja Kolar, prof.8.a/BIO, NAR, POK, KEŽ, RaP, ZMOREM
VEČ BIO, LD
andreja.kolar@osormoz.si
Nataša Kolar, prof.9.a/GEO, ZV GEO, ZGO, DSP,
OŠ Miklavž pri Ormožu
natasa.kolar@osormoz.si
mag. Maja Korban Črnjavič, prof./1.aRaP, DSP, ID, delo v knjižnicimaja.korbancrnjavic@osormoz.si
Mateja Kovačič, prof.5.b/SLJ, MAT, DRU, NIT, ŠPO, LUM,
ZMOREM VEČ, ZMOREM TUDI TO,
SS, DSP, RaP
mateja.kovacic@osormoz.si
Kaja Kristovič//spremstvokaja.kristovic@osormoz.si
Metka Lešničar, pred. učit./9.bDKE, GOS, TVZ, RAP, organizator
šolske prehrane, ŠS, LD, 3ID, PUUT
metka.lesnicar@osormoz.si
mag. Mateja Meško, prof.5.a/SLJ, MAT, DRU, NIT, ŠPO, LUM,
DOP/DOD, DSP, SS, RAP
mateja.mesko@osormoz.si
Milena Mešterović Manić, logopedinja//DSPmilena.viola.mesterovic@gmail.com
Sanja Miškovič, prof./5.aDSP, SD (učenci z učnimi težavami),
ID
sanja.miskovic@osormoz.si
Sonja Muhič, pred. učit./3.aSLJ, Rap popoldansonja.muhic@osormoz.si
Marjana Ozmec, pred. učit./6.bŠPO, ŠZZ, ŠZS, RaP popoldan, IŠP –
ODB
marjana.ozmec@osormoz.si
Majda Podplatnik Kurpes, prof.//PEDAGOGINJA, DSPmajda.podplatnikkurpes@osormoz.si
Nejc Podplatnik, prof.7.b/MAT, DSP, RaP, PD, ROID, OŠ Središče ob
Dravi
nejc.podplatnik@osormoz.si
Tanja Prosnik Žunec, prof.//DSPtanja.prosnik@siol.net
Renata Pučko Ivanuša, prof./8.aMAT, NRA, UBE, DSP, ROID, PUUTrenata.pucko@osormoz.si
Petra Rajh, prof. //MAT, DSPpetra.rajh@osormoz.si
dr. Nataša Rizman Herga, prof.8.b/NAR, KEM, RČL, ZMOREM VEČ KEM,
RaP, LD, 3ID
natasa.rizman@osormoz.si
Danica Rižnar, prof./2.aRAPdanica.riznar@osormoz.si
Janja Rudolf, prof./6.bLUM, LS1, LS2, LS3janja.rudolf@osormoz.si
Urška Stanko, prof.1.a/SLJ, MAT,SPO, ŠPO,
LUM,GUM,ZMOREM VEČ, ZMOREM
TUDI TO, RaP, VV
urska.stanko@osormoz.si
Slavica Šajnovič, pred. učit./6.aKNJIŽNIČARKA, DSP, PUUT, OPBslavica.sajnovic@osormoz.si
Alenka Šalamon, pred. učit./9.aGUM, OPZ, MPZ, NIP UME, KGU,
RAP, DSP
alenka.salamon@osormoz.si
Breda Šandor, prof./4.aRaP, DSP, MAT, SLJ, LUM, IDbreda.sandor@osormoz.si
Ksenja Šoštarič, dipl. vzg./1.bMAT, SLJ, SPO, GUM, LUM, ŠPO,
OPB
ksenja.sostaric@osormoz.si
Darko Špacapan, prof.6.b/MAT, TIT, RaP, DSPdarko.spacapan@osormoz.si
Mirjana Špacapan, prof./5.bNIP TJA, TJA, TEV, RAPmirjana.spacapan@osormoz.si
Tina Zadravec, prof.6.a/SLJ, OPB, RaP, DSPtina.zadravec1@osormoz.si