Ormož / Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije

Znanstveno raziskovalno središče (ZRS) Bistra Ptuj vse od leta 1993, ko si je pridobila status regijskega centra za organizacijo in izvedbo projekta »Uvajanje mladih v znanost«, le-tega izvaja v obliki regijskega srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije. Kot so zapisali v opisu na spletni strani Bistre, poskušajo preko svojega projekta na organiziran način raziskovalno žilico v mladih razviti do odličnih raziskovalnih sposobnosti, ki so, kot pravijo, edini garant za enakopravno preživetje slovenskega naroda v bodočih evropskih integracijah.

Letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev, ki združuje učence in dijake ter njihove mentorje pri predstavitvah raziskovalnih nalog, je bilo že 23. zapored in ga je v soboto, 28. 3. 2015, gostila Osnovna šola Ormož.

V jedilnici šole je zbranih 119 učencev in 66 mentorjev, ki so prišli iz 14 osnovnih ter 3 srednjih šol iz Spodnjega Podravja ter Prlekije, najprej pozdravila ravnateljica gostujoče šole Majda Podplatnik Kurpes, mladim raziskovalcem je namenil nekaj besed podžupan Občine Ormož Mirko Novak, nato pa je spregovorila direktorica ZRS Bistra Ptuj dr. Aleksandra Pivec.

Po krajšem kulturno umetniškem programu so se mladi raziskovalci skupaj s svojimi mentorji razporedili v 6 učilnic, kjer so se po področjih pričele 10-minutne predstavitve raziskovalnih nalog, in sicer v skupini A (sociologija), skupini B (biologija, ekologija z varstvom okolja), skupini C (tehnika in tehnologija, fizika, aplikativni inovacijski projekti, elektrotehnika, računalništvo, interdisciplinarna področja), skupini D (etnologija, slovenski jezik s književnostjo, zgodovina)in skupini E (kemija, matematika, varnost v cestnem prometu).

OŠ Ormož, ki letos obeležuje 20. obletnico raziskovalnega dela na šoli in se je v vseh teh letih v okviru Regijskega srečanja mladih raziskovalcev predstavila že s 64 raziskovalnimi nalogami, je tokrat pod mentorstvom 10 učiteljic zastopalo 15 učencev s skupaj 6 raziskovalnimi nalogami. Med skupaj 63 na tem srečanju predstavljenimi raziskovalnimi nalogami so se ormoški osnovnošolci več kot odlično odrezali. Vseh 6 raziskovalnih nalog je prejelo zlato priznanje z uvrstitvijo na državno srečanje, ki bo potekalo v mesecu maju.

Letošnji mladi raziskovalci OŠ Ormož so se v svojih nalogah lotili perečih, aktualnih in za razvoj lokalnega okolja pomembnih tem. Na področju sociologije sta z raziskovanjem prostovoljstva v domačem kraju v nalogi z naslovom Jaz tebi, ti meni recenzente navdušila Primož Ozmec in Žan Ivanuša (mentorici Alenka Šalamon in Sanja Miškovič), problematiko prostoživečih mačk na Ormoškem sta v nalogi »Za vedno si odgovoren za to, kar si udomačil« razkrivali Klara Branda in Ana Zemljič (mentorici Metka Lešničar in Tina Zadravec), z nalogo Ješ lokalno? Ješ slovensko? so s svojim prispevkom obogatile področje ekologije Špela Jambriško, Urška Munda in Lara Tušek (mentorici Mirjana Korpar in Stanka Hebar), pomen Ormoža v vojni za Slovenijo in odnos mladih Ormožanov do tega so v nalogi Ormoški devetošolci in vojna za Slovenijo razsvetlile Julija Fric, Nika Polič in Ana Škorjanec (mentorici Nataša Kolar in Tanja Babič), s katerimi sredstvi in kako učinkovito lajšati težave z želodčno kislino sta v nalogi Gasilci želodčne kisline odkrivali Ana Klinc in Nuša Žinko (mentorici Nataša Rizman Herga in Irena Kandrič Koval), v nalogi Naših 20 let pa so Zala Cunk, Gašper Hebar in Toni Kvar (mentorici Mirjana Korpar in Nataša Rizman Herga) prehodili 20 let sistematičnega raziskovanja na OŠ Ormož in ugotovili, da je po poti skozi »vesolje otroških znanj in spoznanj« hodilo že 171 mladih raziskovalcev ormoške šole, kar je dokaz, da je znanje na OŠ Ormož zares vrednota. In če si učenci želijo samostojno odkrivati nove poti, nova spoznanja, nova znanja, »potem je zagotovo naloga nas odraslih, ki vzgajamo in izobražujemo, ta, da spoštujemo otrokov nagon po raziskovanju in ustvarjamo razmere oz. pogoje, da se bo lahko izražal v zunanjem svetu,« v zborniku ob 20-letnici raziskovanja v uvodu zapiše ravnateljica OŠ Ormož Majda Podplatnik Kurpes.

Tina Zadravec

RaziskovalneOŠOregijsko