OBVESTILO

Kot vsako leto, bo tudi v tem šolskem letu potekalo pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije tekmovanje iz znanja logike. Tekmovanje poteka za učence osnovnih šol na dveh ravneh:

  • šolsko tekmovanje, ki bo 24. 9. 2015, kategorije so: do 3. razreda, 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred.
  • državno tekmovanje, ki bo 17. 10. 2015, v treh kategorijah: 7., 8. in 9. razred.

Na tekmovanje se od 1. do 5. razreda učenci prijavijo pri razredniku, od 6. do 9. razreda pa pri svojem učitelju matematike.

 

Mentorici:                                                                                      Ravnateljica:

Duška Feguš prof.                                                              Majda Podplatnik Kurpes, prof.

Sonja Posavec, prof.