Občinski svet Ormož je na svoji 8. redni seji, dne 21. 9. 2015 sprejel Sklep, da Občina Ormož pristopi k podpisu aneksa k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, št. 477-1/2015/1, ki ga je Vlada Republike Slovenije podpisala dne 20. 7. 2015.

Podpis Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov (najdete TUKAJ) je podlaga za sodelovanje pri ukrepu odpusta dolgov in na podlagi tega bomo vrtci in osnovne šole, kot upniki po tem sporazumu, lahko odpisovali dolgove iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah.

Predloge za odpis dolga iz naslova neplačila vrtca in predloge za odpis dolga zaradi neplačane prehrane v osnovnih šolah bomo sprejemali vrtci oziroma osnovne šole. Dolžniki morajo izpolniti ustrezen obrazec Predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga za podjetja / vrtce / osnovne šole (najdete TUKAJ) in ga predložiti upniku (vrtcu oziroma osnovni šoli) do 31. oktobra 2015. Temu sledi Dogovor o odpustu dolga, ki ga upnik in dolžnik skleneta najkasneje do 31. januarja 2016.

 

Bistvene zadeve iz Zakona o izvedbi ukrepov odpusta dolgov (najdete TUKAJ) so naslednje:

 1. Dolgovi, ki so lahko odpisani, zajemajo glavnico, obresti in stroške. Dolgovi se bodo odpisovali pod naslednjimi pogoji:
 • dolg izvira iz neplačila vrtca ali šolske prehrane,
 • dolg je veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika in je nastal do 30.12.2013,
 • obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina.
 1. Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.
 2. Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015:
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • prejemniki varstvenega dodatka ali
 • prejemniki veteranskega dodatka ali
 • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
 • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.