Datum: 12. 3. 2018

Številka delovodnika: 1/54-2017/18

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vsi otroci se soočajo s čustvenimi stiskami tekom odraščanja. Če ob tem nimajo zadovoljive podpore staršev, so primorani čustva izražati na škodljive načine.

Vljudno vas vabimo na predavanje z naslovom Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in spodbuditi čustveni razvoj? Predavala bo  dr. Aleksandra Rožman z Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA. Predavateljica izvaja psihoterapijo za starše otrok v čustvenih stiskah.

Na predavanju bo spregovorila o znakih otrokovega nefunkcionalnega čustvovanja. Predstavila bo najpogostejše zametke čustvenih težav, ki se kažejo na področjih otrokovega prehranjevanja in preživljanja prostega časa, v šolskem okolju in v odnosih s sovrstniki ter se odražajo v otrokovi samopodobi in samospoštovanju, hkrati pa bo predstavila najučinkovitejše oblike pomoči za razvite težave.

Predavanje bo  torek, 20. 3. 2018, ob 17. uri v jedilnici šole.

Po predavanju bodo v matičnih učilnicah oddelkov govorilne ure.

Z lepimi pozdravi,

Majda Podplatnik Kurpes, prof.,

ravnateljica OŠ Ormož