POKLICNA ORIENTACIJA

 

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

  Poklicna orientacija zajema naslednje aktivnosti:

  • poklicno informiranje,

  • diagnosticiranje,

  • poklicno svetovanje,

  • poklicno vzgojo,

  • povratno informiranje,

  • spremljanje svetovancev.

   Več o poklicnem svetovanju