1899 leta se zgradi in začne delovati  NEMŠKA ŠOLA v mestu, v šolskem letu 1946/47 začne v njej delovati NIŽJA GIMNAZIJA. Od 1. 9. 1957 do 1. 9.1989 deluje v njej osemletna Osnovna šola Ormož za učence od 5. do 8. razreda. Danes je v tej stavbi občinska uprava.

 

stara

 

zgodovinska

 

15. 9.1900 se položi temeljni kamen za gradnjo SLOVENSKE ŠOLE za občine Hardek, Pušenci in Litmerk.

15. 9.1901 je svečano odprta in začne delovati kot SLOVENSKA ŠOLA ORMOŠKE OKOLICE. 

V šolskem letu 1952/53 je bila uvedena osemletna šolska obveznost, 1. 9.1957 pa se združita osnovna šola na Hardeku in nižja gimnazija v enotno OSNOVNO ŠOLO ORMOŽ.

sola_cela1

Od 1. 9.1957 do 1. 9.1989 se v zgradbi hardeške šole izvaja pouk od 1. do 8. razreda.

sola

Obnovljena stara šolska zgradba in zgrajen prizidek v letih 1988 in 1989 na Hardeku. 1. 9.1989 se v eni zgradbi poveže OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ od 1. do 8. razreda. 1. 9.1994 pridobi OŠ Ormož novo ŠPORTNO dvorano. Ob ustanovitvi gimnazije Ormož je bila le-ta nastanjena v prostorih starega dela šole, dokler ni bila zgrajena nova stavba v neposredni bližini. Ob uvajanju devetletnega programa osnovne šole pa smo v stari del šole naselili 1. in 2. razred razredne stopnje. 

 


 

Stoletnica osnovne šole v Ormožu

Ob sestavljanju biltena za obletnico smo sestavili tudi prepis iz arhivske kronike iz let 1900, 1901 in 1902, ko je bila osnovna šola na Hardeku zgrajena, in je prva generacija uka željnih otrok dokončala takratno šolanje v njenih prostorih. Pri prepisovanju se nismo mogli načuditi obliki takratnega pisanja, ki je bila precej različna od današnjega pisanja in govorništva. Predvsem tisti iz mlajših generacij si nismo mogli prav predstavljati, kako so lahko nekoč tako umno in lepo zapisali povsem običajne dogodke. 14. 9.2001 V šolski avli smo svečano razglasili pričetek praznovanja stoletnice.19.10.2001  V občinski avli  smo odprli razstavo o stotih letih šolstva v Ormožu in okolici. Predstavljen je bil tudi zbornik, ki smo ga sestavili ob tej priložnosti. 

Nazaj