V mesecu februarju bo na naši šoli potekal vpis šolskih novincev za šolsko leto 2015/2016.

Starši otrok iz šolskega okoliša Osnovne šole Ormož vpišete svoje otroke po predvidenem razporedu in ob uri, ki je bila zapisana v vabilu, ki ste ga prejeli na dom.

Za starše šolskih novincev, ki otroka vpisujete v 1. razred šole drugega šolskega okoliša, velja, da otroka vpišete najprej v matično šolo ter naši šoli predložite pisno vlogo za prepis z ustreznimi razlogi. V kolikor naša šola  soglaša s prepisom, ravnateljica izda odločitev o sprejemu učenca oz. soglasje k prepisu.