Zbornik Vesolje otroških znanj in spoznanj je v prvem delu zasnovan kot teoretični podpornik, ki v glavnem podčrtuje dejstvo oz. ugotovitve strokovnjakov s področja znanosti, da je potrebno namesto poučevanja znanosti iz razdalje omogočiti otrokom oz. učencem izkustveno učenje, podpirati otrokovo prirojeno lastnost, da se čudi svetu okoli sebe. Drugi del zbornika pa je bogata zakladnica izkustvene raziskovalne pustolovščine učencev, ki jim je utrdila zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje ter razvijala določene spretnosti, pomembne za življenje in kritično razmišljanje.
Z vsem naštetim je zbornik kompleksen prerez znanj, spoznanj in rezultatov raziskovalne dejavnosti na Osnovni šoli Ormož. Vsebinska tehtnost in pestrost ter stilna odličnost zagotavljajo celosten, informativen in uporaben vpogled v raziskovalno dejavnost učencev naše šole.
V upanju, da se bomo skupaj več naučili in pripomogli k izboljšanju kakovostnega učenja in poučevanja, si želim, da bi mnogi radovedni raziskovalci posegli po našem zborniku in našli v njem čim več idej za svoje nadaljnje delo.
Ravnateljica: Majda Podpaltnik Kurpes, prof.

V povezavi si lahko ogledate predstavitev zbornika Vesolje otroških znanj in spoznanj:

sponzorji