SPOŠTOVANI UČENCI IN STARŠI!

OŠ Ormož je tudi v šolskem letu 2015/16 vključena v projekt EKO šole. Na šoli skrbimo za ločevanje odpadkov, za zbiranje odpadnih nevarnih odpadkov ter izvajamo različne dejavnosti v skrbi za čistejše okolje.

V tem šolskem smo si zadali cilj, da bi zmanjšali količino plastične embalaže, saj le-ta najbolj prispeva k onesnaževanju okolja. Zato bo vsak učenec naše šole naredil velik korak k ohranitvni narave in sicer tako, da si bo v šolo prinašal plastenko ali stekleničko, v katero si bo po potrebi natočil vodo iz pipe oz. si bo poljubno tekočino (čaj, sok, cedevita) prinesel od doma. Zato tudi Vas, spoštovani starši, prosimo, da sproti preverjate čistočo plastenk ali stekleničk.

Prijeten EKO pozdrav!