PASTI MLADOSTNIŠTVA …

V četrtek, 24. 3. 2016, je na naši šoli potekal šolski parlament na temo PASTI MALDOSTNIŠTVA. Predstavniki oddelčnih skupnosti so predstavili spoznanja, ki so jih oblikovali skupaj s svojimi sošolci pri urah oddelčne skupnosti. Nekateri so pripravili plakate, nekateri PPT predstavitve, drugi naredili anketo, vsi pa so se zelo potrudili.

Razmišljali so tako:

1., 2. in 3. razred – To je moj svet.Učenci so se skupaj z razredničarkami pogovorili o moderni tehnologiji (računalnik, telefon, tablica …), ki jo učenci poznajo in jo tudi narisali. Ugotavljali so, da moraš tudi na spletu poznati pravila ravnanja.

  1. razred Mediji – prijatelji ali sovražniki?

Učenci so razmišljali o vrstah medijev in ugotavljali, da obstaja veliko internetnih pasti, najbolj pomembno pa je, da smo o tej temi ustrezno ozaveščeni, da se lahko pastem izognemo.

  1. razred – Ne delaj drugemu tega, česar ne želiš, da bi drugi delali tebi.

Učenci so govorili o vrstah nasilja in o reševanju konfliktov. Ugotavljali so, da moramo nasilje preprečevati, hkrati pa ga ob pojavu ustrezno reševati. Pomembno pa je tudi, da vemo, na koga se v stiski lahko obrnemo. Demonstrirali so primer mediacije, kot enega od možnih načinov reševanja konfliktov.

  1. razred – Mediji – prijatelji ali sovražniki?

Tudi šestošolci so razmišljali o medijih in ugotavljali, da se na spletu pojavljajo številne nevarnosti, kot so zlorabe osebnih podatkov in spletno izsiljevanje. Ne smemo javno objavljati svojih osebnih podatkov, neprimernih fotografij, ne smemo zaupati neznancem, nikomur pa ne razkrivamo svojih gesel, saj nam je kasneje lahko zelo žal.

  1. razred – Brez telefona mi živeti ni …

Sedmošolci so ugotavljali, da nam je pa moderna tehnologija lahko tudi v pomoč. Na spletu lahko hitro dobimo informacije, ki jih potrebujemo, o tem, kar se dogaja doma in po svetu, lahko pa nam uporaba moderne tehnologije služi le kot sprostitev ali razvedrilo. Nudi pa tudi priložnosti za veliko slabih stvari, kot so internetno nasilje, zasvojenost z mediji, saj nas privabljajo številna socialna omrežja, ki jih danes uporablja skoraj že vsak. Ugotavljajo tudi, da mladostniki veliko preveč časa preživijo na telefonu, računalniku, tablici … Življenje brez moderne tehnologije pa skoraj več ni mogoče.

  1. razred – Bodi frajer in reci ne!

Osmošolci ugotavljajo, da nam odvisnosti spremenijo stil življenja, razmišljanje in vedenje, trajno pa nam spremenijo zdravje. Odvisnost je past življenja, ki se ji moramo upreti. Vse več ljudi je zasvojenih z različnimi stvarmi. Lahko smo odvisni od alkohola, drog, hrane, tehnologije, športa, iger na srečo. Odvisni smo takrat, ko se ne moremo odreči neki stvari, kadar ne zdržimo brez neke stvari. Vzroki so različni, največkrat pa so to slabe razmere v družini ali v družbi, čustvena nesprejetost v družini, pomanjkanje občutka varnosti, pomanjkanje topline v odnosih, pretrda ali premehka vzgoja. Osnovnošolec pa se ji lahko izogne z različnimi hobiji, športom, pomaga doma …

  1. razred – Povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si.

Devetošolci ugotavljajo, da je zelo pomembno, da se med seboj spoštujemo, sprejemamo drugačne od sebe, poiščemo skupno mnenje in se čim manj kregamo, obrekujemo, da se kulturno obnašamo, da smo eden do drugega iskreni, si zaupamo in si pomagamo. Na vse to vpliva veliko dejavnikov, najbolj pa starši, vzgoja in karakter posameznika. Odnosi s starši se skozi odraščanje spreminjajo, prav tako se spreminjajo odnosi z vrstniki, ki so trenutno za najstnike najpomembnejši. Izginja tradicionalni pomen družine, saj je med člani manj potrpljenja, premalo je druženja in vse preveč moderne tehnologije, s katero si krajšamo čas.

Za vnaprej pa se vsi strinjamo:

Parlament1

Sanja Miškovič, mentorica Skupnosti učencev šole Osnovne šole Ormož