ŠPORTNI DAN

TESTIRANJE ZA ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON

V petek, 6. 5. 2016, so imeli učenci od 1. do 3. razreda športni dan. Opravili smo testiranje za športno-vzgojni karton. Na testiranjih se meri telesna višina, telesna teža, kožna guba nadlahti, dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 m in tek na 600 m.

Testiranje je potekalo tekoče, učenci so sami prehajali od ene naloge k drugi ter tako opravili vse meritve. Teke smo opravili na stadionu.

 

Učenci pa o športnem dnevu pravijo tako:

  • Najbolj všeč so mi bili trebušnjaki. (Bastian in Tiar, 1.a)
  • Všeč mi je bilo, da smo bili bosi in smo skakali v daljino. (Nana, 1.a)
  • Všeč mi je bila vesa in trebušnjaki. (Teja, 1.a)
  • Najbolj všeč so mi bili trebušnjaki, naredil sem jih 34. (Taj, 1.b)
  • Rada tečem, zato mi je bilo všeč teči na 600 m. (Klara, 2.b)
  • Všeč mi je predklon na klopci in trebušnjaki. (Julija, 1.b)              Nosilka športnega dne:Ksenja Šoštarič