6. 10. 2016 smo imeli na naši šoli EKO dan. Dan smo posvetili hrani. Naša namen je:

–       zmanjšanje in preprečevanje nastajanja odpadne ter zavržene hrane (hrana ni in ne sme biti odpadek);

–       spodbujanje praktične uporabo neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov;

–       pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke);

–       povečanje zavedanja o odgovornem ravnanju s prehrambnimi izdelki in hrano;

–       skrb in krepitev izobraževanja o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

Uvodni del EKO dneva so prevzeli EKO predstavniki, ki so učence seznanili z omenjeno temo. Vsak razred je zapel tudi EKO himno naše šole.

  1. VIO (1. do 3. razred)

Najmlajši so dan posvetili zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja. V ta namen jim je kuhar Dani Lesjak spregovoril o odnosu do hrane, kulturi prehranjevanje in zavrženi hrani. Sledile so dejavnosti po razredih in sicer: izdelava plakatov, likovno in glasbeno-plesno ustvarjanje, bonton.
IMG_9757

IMG_9759

IMG_9762

  1. VIO (4. do 6. razred)

Učenci so se ukvarjali s pravilno prehrano, izdelali so prehrambeno piramido, pripravljali jedi, naredili raziskavo o odpadni hrani v šolski jedilnici in o svojih prehranjevalnih navadah, dotaknili so se tudi hrane v kozmetiki ter izdelali maskoto, ki je postavljena v jedilnici šole in nas opozarja na pot hrane od nastanka do porabnika in na ozaveščanje o preveliki količini zavržene hrane.
IMG_9761  IMG_9769  IMG_9795

  1. VIO (7. do 9. razred)

Najstarejši učenci so se ukvarjali s problematiko povezanosti hrane in učenja. Posebno pozornost so posvetili motnjam hranjenja, ekološkim živilom, hrani in energiji in sami pripravi hrane.

Vsi učitelji in učenci so bili nad dnevom zelo navdušeni, saj so spoznali mnogo pomembnih in koristnih napotkov o hrani. V ta namen je nastala tudi razstava v jedilnici šole. Želimo si, da bi se količina odpadne hrane zmanjšala, saj vsak Slovenec letno odvrže kar 82 kg hrane.
IMG_9732  IMG_9766

IMG_9848  IMG_9873  IMG_9874  IMG_9875  IMG_9876  IMG_9877
Koordinatorici EKO šole:

Maja Korban Črnjavič in Irena Blagovič