ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

V petek, 3. 2. 2017, smo za učence od 1. do 3. razreda izvedli kulturni dan – knjiga. Učenci so spoznali pravljico Svetlane Makarovič Pod medvedovim dežnikom in nato na to temo tudi ustvarjali. Učenci so bili tokrat razvrščeni v mešane skupine, saj so si izbrali delavnico, v kateri so želeli ustvarjati. Tako so imeli tudi priložnost spoznati nove prijatelje iz drugih razredov. Ponudili smo jim naslednje delavnice:

  • Dve gledališki uprizoritvi pravljice, v katerih so učenci spoznali vse značilnosti gledališča, torej od ideje do zaključka. Naredili so tudi gledališki list, spoznali režiserja in njegovo delo, najzanimiveje pa se je bilo vživeti v igralca in odigrati določeno vlogo iz pravljice.
  • V dveh likovnih delavnicah so s pomočjo spretnih prstkov izdelali prečudovite raznobarvne dežnike in junake pravljice, ki krasijo stari del šole.
  • Pri lutkovni uprizoritevi pravljice so se učenci seznanili s pravili, ki veljajo v lutkovnem gledališču, spoznali so različne vrste lutk, izdelali sceno in lutke. Z njimi so uprizorili pravljico za vse učence 1. VIO.
  • Izdelava žepne knjižice je bila učencem zanimiva, saj so izdelali pravo majhno knjigico, jo obogatili z besedilom in ilustracijo ter jo pripovedovali svojim sošolcem. Učiteljica angleškega jezika je pravljico povedala v angleškem jeziku in učenci so ji z veseljem prisluhnili.
  • V dveh literarnih delavnicah so se učenci preizkušali v iskanju rim, pisanju pesmi, ob zaključku dneva pa so nekateri učenci svoje pesmi tudi »odrepali«. Zapisane pesmi si je vredno prebrati, saj so mladi pesniki pokazali, da zmorejo zapisati že »pravo« pesem.
  • Proučevanje življenja in dela Svetlane Makarovič je bilo zanimivo, saj so učenci raziskali, da ima Svetlana Makarovič v svojem domu kar 5 mačk, zelo rada ima kremne rezine, da je napisala že ogromno slikanic za otroke, dela za mladino in prozo za odrasle in da je prejemnica mnogih priznanj.

 

Ob zaključku dneva so učenci v jedilnici šole pokazali svoje izdelke in predstavili, kar so čez dan ustvarjali. Učencem je bil dan zanimiv, ustvarjalen in kreativen. Želimo si, da bi iz pravljice Pod medvedovim dežnikom sprejeli in v življenju upoštevali nauk, ki pravi, da bodimo tudi ljudje prijazni, kakor je bil v pravljici medved, saj bomo v tem primeru imeli veliko pravih prijateljev, in nasprotno, če smo neprijazni in drugim ne želimo pomagati, kakor je to počela lisica, bomo ostali brez zvestih prijateljev.

 

Zapisala: mag. Maja Korban Črnjavič, vodja kulturnega dne