Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije leta 2012 in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Projekt vodi in usklajuje medresorska delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letos je to dogajanje potekalo v petek, 17. novembra.

Že peto leto zapored smo ga obeležili tudi na OŠ Ormož, ki mu pripisujemo prav poseben pomen. S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Na šoli Ormož smo dan pričeli s krajšim kulturnim programom, ki je bil  predvsem glasbeno pevske narave in je sovpadal s tematiko. Sledil je skupen zajtrk, na v za ta namen praznično pogrnjenih mizah, ki so jih pripravili učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane in vse prisotne tudi postregli. Kot prejšnja leta smo tudi  tokrat dali poudarek lokalno pridelanim živilom slovenskega porekla. Mleko je za ta dan prispevala kmetija Juršič iz Loperšic, med je bil proizvod čebelarja Borisa Skoka iz Velike Nedelje, kruh so spekli pri Kraljevih v Pavlovcih, jabolka so zrasla na kmetiji Hržič pri Veliki Nedelji, maslo, ki je prav tako slovenskega izvora, pa smo naročili iz Ljubljanskih mlekarn.

Tako ta dan na naši šoli postaja tradicionalen.

                                                                              Metka Lešničar