V ponedeljek, 17. septembra 2018, je za učence 6. razredov potekal tehniški dan Snovi. Učenci so se urili kot mladi laboranti. V prvi delavnici pod vodstvom učiteljice Andreje Kolar so spoznavali zgradbo Zemlje, kamnin in mineralov. V drugi delavnici, ki jo je vodila učiteljica Metka Lešničar, so raziskovali snovi ter njihove kemijske lastnosti. V tretji pa so učenci 6. razreda pod vodstvom učitelja Igorja Kaučiča spoznavali fizikalne lastnosti snovi ter izdelali Kartezijev plavač. Na tak način so popestrili vsebine, ki jih usvajajo pri pouku naravoslovja. Pri delu so pokazali veliko raziskovalne vneme, samostojnosti in vedoželjnosti.

Zapisal vodja TD: Igor Kaučič, prof.