Učenke Lina Šnajder, Dina Grabovac in Lea Obran so na nagradnem natečaju »Trajnostna energija 019: Naše sporočilo za lepši svet« v organizaciji družbe Borzen, v kategoriji OŠ 3. triada prejele 2. mesto na državnem nivoju, za kar jim iskreno čestitamo. Učenke so za nagrado prejele namenska sredstva za izobraževalne namene v višini 500 evrov.

Mentorica: Janja Rudolf