Danes zelo veliko uporabljamo internet. Skorajda lahko rečemo, da ga srečujemo na vsakem koraku našega življenja.
Zato se vse večkrat sprašujemo o varnosti svojih podatkov.
Kaj je pa z našimi podatki? Ali so res vedno dostopni le tistim, ki so jim namenjeni?
 
Ko ugotovimo, da internet ponuja zelo veliko količino podatkov – skoraj neobvladljivo. Tukaj se lahko vprašamo, kaj naredimo, da tudi brskamo varno. Kaj naredimo, da varno brskajo tudi naši otroci?
 
Na to vprašanje je odgovorov veliko – v glavnem so to naše lastne izkušnje, ki se od človeka do človeka razlikujejo. Zato smo na šoli v šolskem letu 2008/2009 začeli z obširnejšim informiranjem učencev in starševo tej tematiki.
V š. letu 2009/2010 smo izvedli predavanja za starše. Na razrednih urah pa bomo to temo tudi izkoristili za razgovore z učenci in njihovo ozaveščanje.
Nekaj povezav nam lahko ponudi tudi internet sam.
 

Varna raba iger
 
 
NA strani PEGI je objavljena klasifikacija oznak primernosti iger za različne starosti otrok.