Šolsko leto: 2021/2022

Obvezni izbirni predmeti

PREDMET RAZRED IZVAJALEC TRAJANJE
Izbrani šport: nogomet 7., 8. ,9. Aleš Jurčec Enoletni
Izbrani šport: odbojka 7., 8. ,9. Marjana Ozmec Enoletni
Šport za zdravje 7., 8., 9. Marjana Ozmec Enoletni
Šport za sprostitev 7., 8., 9. Marjana Ozmec Enoletni
Likovno snovanje 2 8. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Likovno snovanje 3 9. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Nemščina  8., 9. Tanja Babič Triletni
Sodobna priprava hrane 7., 8., 9. Metka Lešničar Enoletni
Poskusi v kemiji 8., 9. Andreja Kolar Enoletni
Vzgoja za medije – televizija 7., 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Nejc Podplatnik Enoletni
Kemija v življenju 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Šolsko novinarstvo 7., 8., 9. Tina Zadravec Enoletni
Multimedija 7., 8., 9. Nejc Podplatnik Enoletni

Neobvezni izbirni predmeti

PREDMET IZVAJALEC ŠTEVILO SKUPIN RAZRED
ŠPORT Mateja Meško 2 4., 5. in 6. razred
TEHNIKA Igor Kaučič 2 4., 5. in 6. razred
UMETNOST Alenka Šalamon 1 4., 5. in 6. razred
RAČUNALNIŠTVO Renata Pučko 2 4., 5. in 6. razred
ŠPANŠČINA Mojca Ficko 1 7., 8. in 9. razred
NEMŠČINA Tanja Babič 1 4., 5. in 6. razred

NADSTANDARDNI PROGRAM

Nadstandardni program Osnovne šole Ormož je obogatitveni program, ki je v celoti financiran s strani staršev. V okviru tega programa izvajamo šolo v naravi za 3. razred, raziskovalni vikend, kreativni vikend za učence in fakultativni pouk nemščine.


ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 3. RAZREDA

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
3. razred Družboslovno-naravoslovne dejavnosti   CŠOD Škorpijon    

Stroške v celoti krijejo starši.


RAZISKOVALNI VIKEND

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. – 9. razred Podjetniški vikend   CŠOD Štrk    

Stroške v celoti krijejo starši.


KREATIVNI VIKEND ZA UČENCE

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. – 9. razred Kreativne delavnice   OŠ Ormož    

FAKULTATIVNI POUK – NADSTANDARDNI PROGRAM

PREDMET RAZRED ŠTEVILO SKUPIN IZVAJALEC
NEMŠKI JEZIK 1. razred 1 Tanja Babič
2. razred 1
3. razred 1

Za organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Program se v učni skupini izvaja 1 uro tedensko. Fakultativni pouk se izvaja po sprejetih programih, evidenca izvedenih ur se vodi v Lo.Polisu.


PLESNI TEČAJ ZA UČENCE 9. RAZREDA

Plesni tečaji se v tem šolskem letu ne bodo izvajali.