Šolsko leto: 2019/2020

Obvezni izbirni predmeti

PREDMET RAZRED IZVAJALEC TRAJANJE
Glasbeni projekt 7., 8. ,9. Alenka Šalamon Enoletni
Izbrani šport: nogomet 7., 8. ,9. Boris Polak Enoletni
Izbrani šport: odbojka 7., 8. ,9. Boris Polak Enoletni
Šport za zdravje 7., 8., 9. Boris Polak Enoletni
Šport za sprostitev 7., 8., 9. Marjana Ozmec, Boris Polak Enoletni
Likovno snovanje 3 9. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Računalniška omrežja 7., 8., 9. Roman Bobnarič Enoletni
Robotika v tehniki 8., 9. Roman Bobnarič Enoletni
Sodobna priprava hrane 7., 8., 9. Metka Lešničar Enoletni
Poskusi v kemiji 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Vzgoja za medije – televizija 7., 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Kaj nam govorijo umetnine 7., 8., 9. Tanja Babič Enoletni
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Igor Kaučič Enoletni
Kemija v življenju 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni

Neobvezni izbirni predmeti

PREDMET IZVAJALEC ŠTEVILO SKUPIN RAZRED
ANGLEŠČINA Mirjana Meško 2 1. razred
TEHNIKA Igor Kaučič 3 izvedbene 4., 5. in 6. razred
NEMŠČINA Tanja Babič 1 7., 8. in 9. razred
UMETNOST Alenka Šalamon 2 6. razred
RAČUNALNIŠTVO Nejc Podplatnik 2 4., 5. in 6. razred

 


NADSTANDARDNI PROGRAM

Nadstandardni program Osnovne šole Ormož je obogatitveni program, ki je v celoti financiran s strani staršev. V okviru tega programa izvajamo zimsko šolo v naravi za 6. razred, šolo v naravi za 3. razred, vikend za nadarjene, fakultativni pouk nemščine in plesni tečaj za učence 9. razreda.

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. razred Smučanje, družboslovno-naravoslovne dejavnosti 3. 2.–7. 2. 2020 Ribnica na Pohorju Simona Brumen Darko
Špacapan,
Majda
Podplatnik
Kurpes, Tina
Zadravec

Stroške v celoti krijejo starši.

 

ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 3. RAZREDA

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
3. razred Družboslovno-naravoslovne dejavnosti 19. 2.–21. 2.
2020
CŠOD Škorpijon Dušanka
Feguš
Darja Horvat,
Ksenja
Šoštarič,
Marjana
Ozmec

Stroške v celoti krijejo starši.

 

FAKULTATIVNI POUK – NADSTANDARDNI PROGRAM

PREDMET RAZRED ŠTEVILO SKUPIN IZVAJALEC
NEMŠKI JEZIK 1. razred 1 Tanja Babič
2. razred 1
3. razred 1
4., 5. in 6. razred 1

Za organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Program se v učni skupini izvaja 1 uro tedensko. Fakultativni pouk se izvaja po sprejetih programih, evidenca se vodi v dnevniku za druge oblike dela z učenci.

 

PLESNI TEČAJ ZA UČENCE 9. RAZREDA

Učenci 9. razreda bodo v mesecu marcu pričeli s plesnim tečajem v izvedbi zunanjega izvajalca. Starši sodelujejo s prispevki v celoti.