Šestnajsta seja Sveta šole bo v ponedeljek, 2. 3. 2020, ob 17. uri.

VABILO

Dokument je v obliki PDF.

Gradivo za šestnajsto sejo:

Priloga k točki 5.

Letno poročilo OŠ Ormož (poslovno in računovodsko poročilo) za leto 2019

Dokument je v obliki PDF.


Štirinajsta seja Sveta šole bo v četrtek, 3. 10. 2019, ob 17. uri.

VABILO

Gradivo za štirinajsto sejo:

 1. Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020
 2. Analiza učnega uspeha za šolsko leto 2019/2020

Dokument je v obliki PDF.


Dvanajsta seja Sveta šole bo v ponedeljek, 11. 3. 2019, ob 17. uri.

VABILO

Gradivo za dvanajsto sejo k točki št. 5:

Poslovno poročilo 2018

Dokument je v obliki PDF.


Enajsta seja Sveta šole bo v četrtek, 21. 2. 2019, ob 17. uri.

VABILO


Deseta seja Sveta šole bo v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 17. uri.

VABILO

Gradivo za četrto sejo:

 1. Analiza učnega procesa in učno-vzgojenga dela v oddelku za šolsko leto 2017/2018
 2. Evalvacijsko poročilo Osnovne šole Ormož za šolsko leto 2017/2018
 3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019

Vsi dokumenti so v obliki PDF.


Peta seja Sveta šole bo v torek, 13. 3. 2018, ob 17. uri.

Gradivo za peto sejo:

 1. Letno poročilo OŠ Ormož za leto 2017
 2. Program dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2018

Vsi dokumenti so v obliki PDF.


Četrta seja Sveta šole bo v torek, 10. 10. 2017, ob 18. uri.

VABILO

Gradivo za četrto sejo:

 1. Analiza učnega procesa in učno-vzgojenga dela v oddelku za šolsko leto 2016/2017
 2. Evalvacijsko poročilo Osnovne šole Ormož za šolsko leto 2016/2017
 3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018

Vsi dokumenti so v obliki PDF.


Tretja seja Sveta šole bo v ponedeljek, 6. 3. 2017, ob 17. uri.

VABILO

Gradivo za tretjo sejo:

 1. Letno poročilo OŠ Ormož za leto 2016
 2. Program dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2017

Vsi dokumenti so v obliki PDF.

 


Druga seja sveta šole bo v ponedeljek, 3. 10. 2016, ob 18.00.

VABILO

Gradivo za drugo sejo:

 1. Analiza učnega procesa in učno-vzgojenga dela v oddelku za šolsko leto 2015/2016
 2. Evalvacijsko poročilo Osnovne šole Ormož za šolsko leto 2015/2016
 3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017

Vsi dokumenti so v obliki PDF.

 


Predsednik sveta šole je: Darko Špacapan, njegov namestnik pa Marko Kaloh.

Člani sveta šole so:

– predstavniki lokalne skupnosti: Martin Hebar, Marko Kaloh in Janja Puklavec;

– predstavniki staršev: Davorin Korpar, Danijela Čurin in Polona Vočanec;

– predstavniki delavcev šole: Darko Špacapan, Igor Kaučič, Maja Korban Črnjavič, Saša Prapotnik in Danijel Lesjak.

Vsebina dela sveta šole:

– sprejema letni delovni načrt (LDN) in poročilo o realizaciji LDN,

– usmerja materialno poslovanje šole,

– obravnava vsa pomembna vprašanja, vezana na pedagoški proces šole,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi.