Tretja seja sveta šole bo v četrtek, 30. 9. 2021, ob 17.00.

Gradivo za tretjo sejo:


Druga seja sveta šole bo v četrtek, 4. 3. 2021, ob 17.00.

Vabilo za 2. sestanek Sveta šole OŠ Ormož

Gradivo za drugo sejo:-

  1. Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Ormož – posodobljen
  2. Poslovno poročilo 2020
  3. Program dela za leto 2021
  4. Finančni načrt za leto 2021
  5. Kadrovski načrt za leto 2021

Prva seja sveta šole bo v sredo, 30. 9. 2020, ob 18.00.

Gradivo za prvo sejo:

  1. Evalvacija LDN OŠ Ormož za šolsko leto 2019/2020
  2. Hišni red 2020/2021
  3. Pravila šolskega reda 2020/2021
  4. Letni delovni načrt 2020/2021

Vsi dokumenti so v obliki PDF.


Predsednik sveta šole je Igor Kaučič, njegova namestnica je Mateja Zemljak.

 

Člani sveta šole so:
– predstavniki lokalne skupnosti: Tamara Hodžar, Sebastjan Šimon in Mateja Petek;
– predstavniki staršev: dr. Teodor Pevec, Mateja Zemljak in Aleš Kosec;
– predstavniki delavcev šole: Igor Kaučič, dr. Irena Kandrič, mag. Maja Korban Črnjavič, Aleksandra Kociper, Anica Krničar.

Vsebina dela sveta šole:
– sprejema letni delovni načrt (LDN) in poročilo o realizaciji LDN,
– usmerja materialno poslovanje šole,
– obravnava vsa pomembna vprašanja, vezana na pedagoški proces šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi.