PODROČJE ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR
Logika 26. 9. 2019 19. 10. 2019 Razredniki
1.–5. razreda,
Sonja Posavec,
Nejc Podplatnik
Logična pošast 8. 5. 2020 22. 5. 2020 Dušanka Feguš
Slovenščina -Cankarjevo priznanje 12. 11. 2019,
2. 4. 2020 1.VIO
9. 1. 2020 7. 3. 2020 Razredniki
(Darja Horvat)
1.–3. razreda,
Razredniki
(dr. Irena Kandrič)
4.–5.,
Tina Zadravec, Sonja
Muhič,
dr. Irena Kandrič
6.–9. razreda
Angleščina za 8. razred 21. 10. 2019 25. 11. 2019 Marija Cvetko
Angleščina za 9. razred 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020 Marija Cvetko
Zgodovina 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020 Tanja Babič
Fizika 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020 Igor Kaučič
Kemija 20. 1. 2020 4. 4. 2020 dr. Nataša Rizman Herga
Biologija 16. 10. 2019 29. 11. 2019 dr. Nataša Rizman Herga
Matematika 19. 3. 2020 18. 4. 2020 Razredniki
(Stanka Hebar)
1.–3. razreda,
Razredniki
(mag. Mateja Meško)
4.–5. razreda,
Darko Špacapan, Nejc
Podplatnik
6.–9. razreda
Kaj veš o prometu? April 2020 Maj 2020 Darko Špacapan
Male sive celice 4. 9. 2019 oktober 2019 Nataša Kolar
Astronomija 5. 12. 2019 11. 1. 2020 Igor Kaučič
Sladkorna bolezen 11. 10. 2019 16. 11. 2019 Metka Lešničar, Darja Horvat
Geografija 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020 Nataša Kolar
Bober 11. – 15. 11.
2019
18. 1. 2020 Roman Bobnarič
Vesela šola 11. 3. 2020 8. 4. 2020

Metka Lešničar,

Breda Šandor

Kresnička 5. 2. 2020 Razredniki
1.–5. razreda,
Brigita Brajković in
Stanka Hebar
Varnostna olimpijada Maj 2020 mag. Mateja Meško
Rdeči križ 8. 5. 2020 Darja Horvat
Bralna značka September 2019–marec 2020 Razredniki
1.–5. razreda in
Slavica Šajnović 6. – 9. razreda
Srečanje mladih raziskovalcev Podravja 23. 3. 2020 18. 5. 2020 Mirjana Meško
Festival animacij v okolju MS PowerPoint 16. 4. 2020 dr. Nataša Rizman Herga
Tekmovanje iz kemijskega poskusa 6. 11. 2019 6. 12. 2019 dr. Nataša Rizman Herga

Učenci se udeležujejo tudi:

  • športnih tekmovanj,
  • revije otroških in mladinskih pevskih zborov,
  • gledaliških, lutkovnih in plesnih srečanj,
  • natečajev Evropa v šoli,
  • drugih srečanj in tekmovanj po presoji učiteljev oz. šole, učencev in staršev.

Za koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnateljice Brigita Brajković.