Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše so od 17. do 18. ure.

MESEC SRS   ORS  GU 
SEPTEMBER

6. (I. VIO), 7. (II. VIO), 9. (III. VIO) 9. 2021 

Uvodne informacije za starše in sprehod skozi LDN 

(6. razred) 

Predavanje o cepljenju proti HPV 

6. 9. 2021 I. VIO 

7. 9. 2021 II. VIO 

9. 9. 2021 III. VIO 

OKTOBER

19. 10. 2021
ob 17.00
WEBINAR
Vzgoja za internet
(1.–9. razred)

18. 10. 2021
3. razred:
Šola v naravi

 

21. 10. 2021
9. razred:
Zaključna ekskurzija,
valeta

18. 10. 2021 I. VIO


19. 10. 2021 II. VIO

 

21. 10. 2021 III. VIO

NOVEMBER

November 2021
WEBINAR
Zdravi možgani, zdravi
otroci

/ 

15. 11. 2021 I. VIO

 


16. 11. 2021 II. VIO

 


18. 11. 2021 III. VIO

DECEMBER

/ 

/ 

/ 

JANUAR

/ 

25. 1. 2022
9. razred:
Predavanje za starše:
Pred izbiro poklica;
8. in 9. razred:
Tržnica poklicev

/ 

 

FEBRUAR

/ 

 

31. 1. 2022
1.–3. razred:
Analiza učno-vzgojnega dela v 1.
ocenjevalnem obdobju

1. 2. 2022
4.–5. razred:
Analiza učno-vzgojnega dela v 1.
ocenjevalnem obdobju

3. 2. 2022
6.–9. razred:
Analiza učno-vzgojnega dela v 1.
ocenjevalnem obdobju

31. 1. 2022 I. VIO

 


1. 2. 2022 II. VIO

 

 

3. 2. 2022 III. VIO

MAREC

15. 3. 2022
WEBINAR
Izobraževalna tema za
starše

14. 3. 2022
3. razred:
Šola v naravi


17. 3. 2022
9. razred:
Zaključna ekskurzija,
valeta

14. 3. 2022 I. VIO

 

15. 3. 2022 II. VIO

 

17. 3. 2022 III. VIO

APRIL

/ 

19. 4. 2022
3. razred:

Obvezni in neobvezni
izbirni predmeti za
šolsko leto 2022/2023,
Koncept odkrivanja
nadarjenih učencev v
osnovni šoli


19. 4. 2022
4.– 6. razred:
Obvezni in neobvezni
izbirni predmeti za
šolsko leto 2022/2023,
NPZ


19. 4. 2022
7. do 9. razred:
Obvezni in neobvezni
izbirni predmeti za
šolsko leto 2022/2023,
NPZ

19. 4. 2022 I. VIO

 

 

 

 

 

 

19. 4. 2022 II. VIO

 

 

 

 

 

19. 4. 2022 III. VIO

MAJ

/ 

17. 5. 2022
9. razred:
Zadnje informacije
pred zaključkom
šolskega leta

17. 5. 2022
I. VIO
II. VIO
III. VIO

JUNIJ

/ 

14. 6. 2022
Srečanje s starši
bodočih prvošolčkov

14. 6. 2022
1. in 2. razred:
Seznanitev z opisno
oceno

/