Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše so od 17. do 18. ure.

MESEC SRS   ORS  GU 
SEPTEMBER

6. 9. 2022

Uvodne informacije za starše in sprehod skozi LDN 

6. razred:

Predavanje o cepljenju proti HPV 

6. 9. 2022 
OKTOBER Izobraževalna tema za starše 

18. 10. 2022
3. razred:

Šola v naravi 

 

18. 10. 2022

9. razred:

Zaključna ekskurzija, valeta 

18. 10. 2022 
NOVEMBER 15. 11. 2022  / 15. 11. 2022 
DECEMBER

/ 

/ 

/ 

JANUAR

 
/ 

17. 1. 2023 

9. razred: 

Predavanje za starše: 

Pred izbiro poklica; 

8. in 9. razred: 

Tržnica poklicev 

 
 
/ 

 

FEBRUAR

/ 

 

7. 2. 2023 

1.–9. razred: 

Analiza učno-vzgojnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju 

7. 2. 2023 

 

MAREC

21. 3. 2023 

 

Izobraževalna tema za starše 

21. 3. 2023 

3. razred: 

Šola v naravi 

 

9. razred: 

Zaključna ekskurzija, valeta 

21. 3. 2023 

APRIL

/ 

18. 4. 2023 

3. razred: 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024, Koncept odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli, 

NPZ 

 

 

18. 4. 2023 

4.– 6. razred: 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023,  

NPZ 

 

21. 4. 2022 

7. do 9. razred: 

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023, NPZ 

18. 4. 2023 

MAJ

/ 

16. 5. 2023 

9. razred: 

Zadnje informacije pred zaključkom šolskega leta 

16. 5. 2023 

JUNIJ

/ 

 

6. 6. 2023 

Srečanje s starši bodočih prvošolčkov 
 

20. 6. 2023 

1. in 2. razred: 

Seznanitev z opisno oceno 

/