Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše so od 17. do 18. ure.

MESEC SRS   ORS  GU 
SEPTEMBER

6. (I. VIO), 7. (II. VIO), 9. (III. VIO) 9. 2021 

Uvodne informacije za starše in sprehod skozi LDN 

(6. razred) 

Predavanje o cepljenju proti HPV 

6. 9. 2021 I. VIO 

7. 9. 2021 II. VIO 

9. 9. 2021 III. VIO 

OKTOBER

 
/ 

19. 10. 2021 
(3.,  5. in 7. razred) 
Šola v naravi, 

 

(9. razred) 
Zaključna ekskurzija, valeta 

19. 10. 2021 

NOVEMBER

/ 

/ 

16. 11. 2021 

DECEMBER

/ 

/ 

/ 

JANUAR

 
/ 

18. 1. 2022 
(9. razred) 
Predavanje za starše: 
Pred izbiro poklica, 
(8. in 9. razred) 
Tržnica poklicev 

 
 
/ 

 

FEBRUAR

/ 

 

1. 2. 2022 
(1.–9. razred) 
Analiza učno-vzgojnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju 

1. 2. 2022 

MAREC

/ 

15. 3. 2022 
(9. razred) 
Zaključna ekskurzija, valeta  

(3. in 5. razred) 
Šola v naravi 

15. 3. 2022 

APRIL

/ 

19. 4. 2022 
(3.– 8. razred) 
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023, 

(6. in 9. razred)
NPZ, 

(3. razred) 
Koncept odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli 

19. 4. 2022 

MAJ

/ 

17. 5. 2022 
(9. razred) 
Zadnje informacije pred zaključkom šolskega leta 

17. 5. 2022 

JUNIJ

/ 

9. 6. 2022 
Srečanje s starši bodočih prvošolčkov, 
 

14. 6. 2022
(1. in 2. razred) 
Seznanitev z opisno oceno 

/