Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa in sodi v razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja.

Organizirano je na osnovi prijav staršev in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Izvajamo ga od konca pouka do 17. ure.

V času podaljšanega bivanja učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka, ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev.

To omogočajo naslednje dejavnosti:

  • kultura prehranjevanja (razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do hrane, primerno obnašanje pri jedi, pomen zdrave prehrane),
  • sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku, prosta igra …),
  • samostojno učenje (navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč učencev, pomoč učitelja podaljšanega bivanja učencem),
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovno, literarno ustvarjanje, didaktične igre …).

Tudi v tem šolskem letu bomo vsebine projekta RaP (gibanje, hrana in prehranjevanje, zdravje in
varnost) vnašali v ure podaljšanega bivanja.

Urnik dejavnosti v podaljšanem bivanja

URA UČITELJ
12.00–12.50 Prehranjevanje
12.50–13.40 Samostojno učenje
13.40–14.30 Sprostitvena dejavnost
14.30–15.20 Ustvarjalno preživljanje časa
15.20–16.10 Ustvarjalno preživljanje časa
16.10–17.00 Ustvarjalno preživljanje časa

Razpored učiteljev v podaljšanem bivanju

UČITELJ RAZRED

UČILNICA

Danica Rižnar, Mateja Kovačič, Marjana Ozmec (Eva Turkl, Mojca Kosi) 1. razred

7 in 8

Andreja Kolar, Ksenja Šoštarič 2. razred

6 in 9

Sonja Muhič, Simona Brumen, Marjana Ozmec (Mateja Rajh, Mojca Kosi, Eva Turkl) 3. razred

3 in 29

Simona Brumen, Tanja Babič, Mojca Kosi, Andreja Kolar 4. in 5. razred

26 in 27

Posamezne dejavnosti se tekom dneva prilagajajo trajanju pouka in drugim dejavnostim, ki jih imajo učenci.

Za vsebinsko koordinacijo je zadolžena vodja aktiva OPB Ksenja Šoštarič.