Upravno-računovodska služba: Anica Krničar, Saša Prapotnik, Milena Črček

Oskrbovalno-prehrambena služba: Danijel Lesjak, Alenka Jurkovič, Gabriela Plemenič, Bojan Viher

Tehnično-vzdrževalna služba: Ksenja Cunk, Zijada Petek, Sabina Klajderič, Sonja Trstenjak, Andrej Hebar (hišnik), Andreja Štrucl, Srečko Gregorinčič (hišnik).