Šolsko leto: 2019/2020

Obvezni izbirni predmeti

PREDMET RAZRED IZVAJALEC TRAJANJE
Glasbeni projekt 7., 8. ,9. Alenka Šalamon Enoletni
Izbrani šport: nogomet 7., 8. ,9. Boris Polak Enoletni
Izbrani šport: odbojka 7., 8. ,9. Boris Polak Enoletni
Šport za zdravje 7., 8., 9. Boris Polak Enoletni
Šport za sprostitev 7., 8., 9. Marjana Ozmec, Boris Polak Enoletni
Likovno snovanje 3 9. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Računalniška omrežja 7., 8., 9. Roman Bobnarič Enoletni
Robotika v tehniki 8., 9. Roman Bobnarič Enoletni
Sodobna priprava hrane 7., 8., 9. Metka Lešničar Enoletni
Poskusi v kemiji 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Vzgoja za medije – televizija 7., 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Kaj nam govorijo umetnine 7., 8., 9. Tanja Babič Enoletni
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Igor Kaučič Enoletni
Kemija v življenju 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni

Neobvezni izbirni predmeti

PREDMET IZVAJALEC ŠTEVILO SKUPIN RAZRED
ANGLEŠČINA Mirjana Meško 2 1. razred
TEHNIKA Igor Kaučič 3 izvedbene 4., 5. in 6. razred
NEMŠČINA Tanja Babič 1 7., 8. in 9. razred
UMETNOST Alenka Šalamon 2 6. razred
RAČUNALNIŠTVO Nejc Podplatnik 2 4., 5. in 6. razred

Razširjeni program osnovne šole