Program dela projekta Varnostna olimpijada

Otroška varnostna olimpijada je tekmovanje osnovnošolcev v poznavanju varnostnih pravil v vsakdanjem življenju. Tekmujejo učenci 4. razreda osnovne šole. Ekipo sestavlja 10 učencev in mentor. Učenci se pomerijo v štirih igrah.

Prva se imenuje Človek ne jezi se. Učenci mečejo kocko in odgovarjajo na varnostna vprašanja. Ekipa, ki prva prispe na cilj, prejme 100 točk. Druga igra je kolesarska, kjer morajo učenci prevoziti poligon in pravilno rešiti naloge ob njem. V tretji igri devet učencev sestavlja logotip policije, gasilcev, civilne zaščite ali prve pomoči.

Zadnja igra se imenuje gasilska. Učenci morajo v čim krajšem času prečrpati 20 l vode s pomočjo ročnih črpalk tako, da vodni curek ciljajo v tarčo.

Program projekta Varnostne olimpijade

MESEC VSEBINA ŠTEVILO UR
Marec Izbor ekipe in prvo srečanje 2
April Priprave na tekmovanje 2
Maj Priprave na tekmovanje 2
Tekmovanje

Koordinator: Dušanka Feguš, prof.