Predstavitev programa

V šolskem letu 2023/24 bomo na OŠ Ormož izvajali projekt, namenjen mladim, ki se želijo ukvarjati s podjetništvom, z razvijanjem ustvarjalnosti in inovativnosti.
S projektom želimo doseči naslednje cilje:
– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti,

– pri učencih oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo,

– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji,

– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Program dela v šolskem letu 2023/2024

Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Aktivnosti bomo izvajali po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Povezovali se bomo z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Ormož, lokalnimi podjetniki, Gimnazijo Ormož, Obrtno zbornico Ormož, Bistro Ptuj. Skozi celotni potek izvajanja projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti se bo zagotavljala kontinuirana podpora preko predmetov, kot so likovni pouk, gospodinjstvo, računalništvo ter tehnični pouk, kjer bodo udeleženci lahko dodatno izkoristili pomoč učiteljev teh predmetov za boljši razvoj in nadgradnjo podjetniške ideje.

Lokacija delavnic se je spreminjala z namenom, da učenci „izstopijo” iz šolskih okvirjev in da jih okolje nekega podjetja dodano motivira za ustvarjanje podjetniških idej. V vseh fazah delovanja so lahko uporabljali moderno tehnologijo.

Učenci bodo seznanjeni s koraki in postopki pri razvijanju podjetniške ideje, seznanili se bodo z Canvas
modelom, navajali probleme, ki jih imajo doma, v šoli, lokalni skupnosti in širše. Postavljeni bodo pred izzivi, o katerih bodo razmišljali in iskali rešitve za nastavljene probleme. Učenci bodo imeli priložnost biti inovativni in kreativni. Ob vsem tem pa bodo razvijali spretnosti, ki jih sicer pri rednem pouku ne morejo.

Projekt bomo realizirali tako, da se bomo z zainteresiranimi učenci dobili na desetih srečanjih (po potrebi bomo določena srečanja združevali).

Uvodno srečanje

Na uvodnem srečanju bomo učencem predstavili načrt izvedbe aktivnosti s predvideno časovnico. Učenci se bodo seznanili s strukturo in potekom dela, kateri učitelji jim bodo pomagali pri njihovem podjetniškem izzivu ter s katerimi zunanjimi mentorji ter podjetji/ustanovami v lokalnem okolju bodo sodelovali. S pomočjo metode „brainstorminga” bodo učenci pričeli zaznavati probleme, pozneje pa pričeli iskati možne podjetniške ideje.

Načini in tehnike pridobivanja informacij

Na drugem srečanju bodo učenci spoznali nekaj načinov in tehnik pridobivanja informacij, s katerimi si bodo lahko pomagali pri svojem nadaljnjem raziskovanju, kreiranju in ustvarjanju. Delavnico bo vodila zunanja sodelavka direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož. Delavnice bodo zasnovane tako, da bodo učenci spoznali lokalne organizacije, ki se ukvarjajo s podjetništvom. Delavnica Načini in tehnike pridobivanja informacij bo izvedena na enem od lokalnih Start-up podjetij. Tam bodo imeli učenci možnost aktivno sodelovati v pogovoru z vodjo podjetja.

Spoznavanje problemov

Prav tako bo tretja delavnica izvedena na drugi lokaciji. Učenci bodo spoznali uspešno družinsko podjetje KEV Ormož. Po vodenju skozi podjetje z direktorjem, spoznavanju ustanove, organizacije dela, trženja in njihovih podjetniških izzivov bodo učenci v njihovi konferenčni dvorani pričeli spoznavati dodatne probleme v svojem lokalnem okolju. Na podlagi skupnih interesov bodo učenci razdeljeni v skupine, v okviru katerih bodo sodelovali v vsaki naslednji delavnici.

Načini in tehnike pridobivanja informacij

Na srečanju Pridobivanje znanj in veščin oblikovanja izvirnih idej bodo učence najprej čakali posebni kreativni izzivi, namen katerih bo spodbuditi učence k iskanju izvirnih zamisli. Preizkušali bodo različne tehnike pridobivanja idej ter poskušali preseči običajne rutinske okvire razmišljanja. Izzivi bodo pripravljeni tako, da bodo morali učenci v skupini delovati povezano, si znati pravilno razdeliti delo, se znajti v lokalnem okolju, iskati rešitve za opravljen izziv.

Iskanje rešitev podjetniškega izziva

V petem srečanju bodo učenci pridobili vse potrebne informacije za presojanje lastnih idej, zamisli in rešitev. Pri tem bodo imeli podporo zunanjega mentorja, zunanje sodelavke in učiteljic. Delavnice bodo izvedene v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož, kjer jim bo na razpolago tudi vsa potrebna telekomunikacijska struktura. Namen delavnice bo, da učenci poskušajo svojo lastno idejo pripeljati čim dlje do zaključne faze. Delavnica bo obsežnejša (5 ur). Ob tem jim bo zunanja mentorica predstavila shemo poslovnega modela CANVAS. Učenci bodo na predavanju vodeni od koraka do koraka in bodo sestavili svoje modele.

Prototipiranje

Naslednja delavnica bo praktična, saj bo namenjena prototipiranju. Po potrebi bodo vključeni učitelji tehnike, likovne umetnosti, računalništva in nekaterih izbirnih predmetov. Učenci bodo na različne načine poskušali vizualizirati svojo idejno rešitev. Pri iskanju rešitev bodo učenci uporabljali IKT.

Praktično preizkušanje rešitev

Na srečanju Praktično preizkušanje rešitev bodo učenci presojali lastne ideje, zamisli in predstavili rešitve, produkte. Skupine bodo svoje delo oziroma ideje predstavile drugim skupinam. Po predstavitvi bo sledila konstruktivna analiza z opredelitvijo morebitnih šibkih področij ter iskanjem alternativnih rešitev.

Priprava pitchev

Pri pripravi pitchev bodo učenci najprej seznanjeni s tem, kaj je pitch in kako se le-ta pripravi. Učenci si bodo znotraj svoje skupine razdelili vloge. Izdelali bodo diapozitive v PowerPointu ali podobni aplikaciji in si pripravili besedilo. Pri tem jih bo vodila, usmerjala mentorica. Mlajši učenci bodo pri tem potrebovali še posebno pomoč. Pozneje bodo vadili in se pripravljali na šolsko tekmovanje.

Šolsko tekmovanje v pitchingu

Šolsko tekmovanje bo izvedeno v sodelovanju z ZRS Bistra Ptuj. Tekmovalna komisija bo v sestavi ravnatelja šole, direktorice Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož in zunanje mentorice. Komisija bo ocenjevala ustvarjalnost, izvedljivost podjetniške ideje in nastop. Prav tako bo tudi publika (učenci) izbrala najboljši pitch. Najboljša podjetniška ideja (po oceni publike in strokovne komisije) bo sodelovala na Podjetniškem izzivu za srednješolce na Ptuju in podjetniškega tekmovanja Popri v Velenju.

Zaključna predstavitev podjetniških idej

Zaključek aktivnosti bomo izvedli s slavnostno in odmevno prireditvijo, na katero bomo povabili širšo javnost, župana, sodelujoče mentorje, sodelavce, predstavnike podjetij,s katerimi smo sodelovali. Prav tako bo prireditev primerno medijsko podprta. Predstavljeno bo delo v okviru aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti.

Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje učencev

Termin izvajanja: 6. 10. 2023–7. 10. 2023

Koordinatorice: mag. Maja Korban Črnjavič, Janja Rudolf, prof., Mirjana Špacapan, prof.