Šolsko leto 2020/2021

Čas izvedbe Dejavnosti Izvajalci
September Prijava sodelovanja učencev 7.
razreda v projektu
Knjižnica Franca Ksavra Meška
Ormož
Februar Obisk in ogled knjižnice,
knjižnično-informacijsko
opismenjevanje, predstavitev
kataloga COBISS/OPAC, naslov
podarjene knjige bo JAK podala
naknadno (7. a, 7. b)
Irena Kandrič, Tina Zadravec,
Knjižnica Franca Ksavra Meška
Ormož, Javna agencija za knjigo
Junij Oddaja poročil na JAK Javna agencija za knjigo

Koordinatorica: dr. Irena Kandrič, prof.