Šolsko leto 2018/2019

Mesec Vsebina Št. ur Sodelovanje, predstavitve, drugo

oktober

 

Obisk in ogled knjižnice, knjižnično informacijsko opismenjevanje, predstavitev kataloga COBISS/OPAC, podarjena knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (7. a, 7. b); pri slovenščini pogovor o prebrani knjigi.

2

2

OŠ Ormož, JAK in Knjižnica F. K. Meška

Koordinatorica: dr. Irena Kandrič, prof.

 


 

Obisk knjižnice v okviru Projekta Rastem s knjigo

Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo se vključili v projekt Rastem s knjigo, s katerim želimo sedmošolcem približati svet knjig in knjižnih zgodb z obiskom knjižnice, s predstavitvijo le-te, z uvajanjem v knjižnično-informacijsko opismenjevanje ter s podarjeno knjigo. Za letošnje šolsko leto je izbrana knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. Knjižničarji so naše učence 7. a in 7. b v torek, 17. 10. 2018, med obiskom knjižnice navduševali za branje književnih besedil, jim predstavili zbirko COBISS, digitalno zbirko gradiv in sistem UDK ter jih usmerjali k vseživljenjskemu branju.

                                                                                   Mentorica: Irena Kandrič, prof.