Program projekta Naša mala knjižnica 2023/2024

Koordinatorica in mentorica projekta: Mateja Brumen Štibler, prof., Darja Horvat, prof.
Vključeni: učenci 3. razreda

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica se bo v šolskem letu 2023/2024 izvajal v 3. razredu. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Popestril in obogatil bo ure slovenščine. Po branju učenci rešujejo naloge v delovnem zvezku (Ustvarjalnik 2) na temo izbranih knjig. Naloge so oblikovane tako, da krepijo otrokovo ustvarjalnost in domišljijo, pri tem pa zahtevajo podrobnejše branje in opazovanje. Učenci rešujejo križanke, pišejo domišljijske recepte, pesmi, rišejo, rešujejo detektivske naloge in podobno. Preko branja in poustvarjanja spoznavajo lastna čustva in čustva drugih, učijo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. Razvijajo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Brali bomo:

1. Kęstutis Kasparavičius: Božič! Božič!;
2. Stefan Boonen: Tabor, Bravo;
3. Aino Havukainen in Sami Toivonen: Tine in Bine na vlaku;
4. Majda Koren: Inšpektor Jože;
5. Grigor Vitez: O zajcu, ki se je rad smejal;
6. Sinikka in Tiina Nopola: Zarja in Živa: Nabrita šolarka.

Želimo si, da bi s skupnimi močmi in kvalitetno literaturo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naša življenja – ljubezen do branja.