Program projekta Naša mala knjižnica 2020/2021

Koordinatorica projekta: Urška Stanko, prof.
Mentorici projekta: Stanka Hebar, prof., Urška Stanko, prof.
Vključeni: učenci 3. razreda

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica se bo v šolskem letu 2020/21 izvajal v 3. razredu pod mentorstvom učiteljic Stanke Hebar in Urške Stanko. Popestril bo ure maternega jezika, likovne in glasbene umetnosti ter podaljšanega bivanja. Namenjen je spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Po branju učenci rešujejo naloge na temo izbranih knjig. Naloge so oblikovane tako, da krepijo otrokovo ustvarjalnost in domišljijo, pri tem pa zahtevajo podrobnejše branje in opazovanje. Učenci rešujejo križanke, pišejo domišljijske recepte, pesmi, rišejo, rešujejo detektivske naloge in podobno. Preko branja in poustvarjanja spoznavajo lastna čustva in čustva drugih, učijo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. Razvijajo izražanje, pomnjenje in sklepanje.

V letošnjem šolskem letu bodo učenci brali:

– Kiosk (Anete Melece),

– O mišku, ki ni imel sani (Kadri Lepp),

– Mamin zmaj (Piret Jaaks),

– Kako prestrašiti pošast (Jana Bauer),

– Lekarnar Miško … ali zakaj ima februar 29 dni ( Dr. Jazbec),

– Petja sprašuje, zakaj je nebo modro (Silvija Šesto).

Želimo si, da bi s skupnimi močmi in kvalitetno literaturo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naša življenja – ljubezen do branja.

Koordinatorica projekta: Urška Stanko, prof.