LETNI DELOVNI NAČRT OŠ ORMOŽ 2020/2021

Evalvacija LDN OŠ Ormož za šolsko leto 2019/2020

PRAVILNIKI

Vzgojni načrt OŠ Ormož (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 24. 10. 2017)

Pravila šolskega reda (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 1. 9. 2019)

Hišni red (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 1. 9. 2019)

Pravilnik subvencije šole v naravi

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

URADNI DOKUMENTI ŠOLE