PRAVILNIKI

Šolska pravila o uporabi orodij za poučevanje na daljavo na OŠ Ormož (velja od 15. 12. 2020)

Vzgojni načrt OŠ Ormož (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 24. 10. 2017)

Pravila šolskega reda (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 1. 9. 2021)

Hišni red (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 1. 9. 2021)

Pravilnik subvencije šole v naravi

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

URADNI DOKUMENTI ŠOLE