PRAVILNIKI

Vzgojni načrt OŠ Ormož (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 24. 10. 2017)

Pravila šolskega reda (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 1. 9. 2019)

Hišni red (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 1. 9. 2019)

Pravilnik subvencije šole v naravi

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

PUBLIKACIJA

Publikacija za šolsko leto 2020/2021

DOKUMENTI za šolsko leto 2020/2021

URADNI DOKUMENTI ŠOLE