Še ena pozitivna izkušnja je za nami. Projektni vikend je učencem ponudil veliko novih, predvsem pa pozitivnih izkušenj, jih globlje seznanil s projektnim delom in jim približal izkustveno učenje, vsebine povezane z astronomijo pa ovil v nove dimenzije in razsežnosti. Dovršen program in strokovno podkovani predavatelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Doma Medved so raziskovalne probleme zastavili na način, ki vzpodbuja učenčevo kreativnost, kritično mišljenje in njegovo univerzalnost. Vsak učenec je lahko izrazil svoje misli in razmišljanja brez negotovosti in strahu, zanimive teme pa so v njih vzbujale interes, da so se aktivno in z zanimanjem vključevali v delavnice. Izdelovali so planetarij ter osončje, rakete, ki so jih tudi preizkusili, pa sončne ure, 3-D ozvezdje, kozmični koledar, samostojno opravili astro-orientacijski pohod, izdelovali mednarodne vesoljske postaje, raziskovali lunine mene, opazovali sonce s teleskopom in naredili kamero obskuro. Veliko naših učencev je na področju astronomije dobro podkovanih, kljub temu pa so pokazali, da v sebi nosijo še ogromen potencial, da znajo ustrezno razvijati svoje ideje, da so spretni na govornem področju in bogati na področju medosebnih odnosov. Kljub generacijskim razlikam so učenci pokazali veliko mero zrelosti in dokazali, da zmorejo sodelovati in ustrezno uporabljati komunikacijske spretnosti v večji skupini. Še enkrat bi se iskreno zahvalila staršem, ki so učencem omogočili doživeti to čudovito izkušnjo. Prav tako gre pohvala in zahvala učencem in sodelavkama Mojci Bauman Kralj in Mateji Meško, saj smo še enkrat dokazali, da nam s skupnimi močmi in dobro zastavljenimi cilji lahko uspe marsikaj.

Sanja Miškovič, šolska svetovalna delavka ter vodja projektnega vikenda

IMG_3504 IMG_3513 IMG_3554  IMG_3758