V šolskem letu 2014-2015 je ZPMS plačevala topel obrok – kosilo kar 292 otrokom iz 79 osnovnih šol.

Glede na potrebo po nadaljevanju akcije in glede na zbrana sredstva so se odločili, da bo Komisija za socialne in humanitarne zadeve pri ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije) do 15.9.2015 obravnavala prejete vloge za pomoč pri plačevanju šolskega kosila za otroke iz socialno ogroženih družin. Komisija bo sredstva razdelila za štiri mesece(september, oktober, november in december 2015). S 1.1.2016 začne veljati spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Subvencije bodo dodelili le otrokom, kjer je iz Odločbe o otroškem dodatku razvidno, da je povprečni mesečni dohodek na osebo v družini nad 18% in pod 30% neto povprečne plače v RS. Subvencija bo pripadala v višini cene kosila za prve štiri mesece šolskega leta 2015/2016.

Prosimo starše, da nam dostavijo fotokopije Odločbe o otroškem dodatku (če je povprečni mesečni dohodek na osebo v družini nad 18% in pod 30% neto povprečne plače v RS) do četrtka, 10.9.2015, v tajništvo šole.

Prošnjo in fotokopijo Odločbe o otroškem dodatku bo Osnovna šola Ormož poslala na Zvezo prijateljev mladine Slovenije Miklošičeva 16 1000 Ljubljana.