Tekmovanje na šolski ravni bo potekalo 21. 10. 2015.

Tekmovanje na državni ravni bo potekalo 4. 12. 2015.

Priprava na tekmovanje poteka od ponedeljka do petka (6. 45 – 7.25) v učilnici št. 35.

Informacije o tekmovanju in osnovno gradivo se nahaja na spletni strani

http://www.proteus.si/solsko-leto-20152016/.

 

Učiteljica Mirjana Meško