7. in 8. oktober sta bila za učence osmega razreda neobičajna dneva. Svoje znanje in spretnosti so pridobivali na zdravstveno vzgojnem področju, in sicer iz prve pomoči. Pouk je ta dva dneva potekal na različnih lokacijah. Razdeljeni v skupine so obiskali Zdravstveni dom, kjer sta jim o pomenu urgentne službe in opreme tovrstnega vozila predavala dr. Alenka Simonič in zdravstveni tehnik Robert Skuhala. Spoznali so tudi delovanje srčnega vzpodbujevalnika (defibrilatorja).

O zgodovini Rdečega križa in načinih oživljanja poškodovancev so učenci prisluhnili gospe Maji Vaupotič in se v posebni sobi urili v načinih oživljanja na lutki.

V šoli pa so učencem posredovale znanja in spretnosti s tega področja Ga. Cilka Špindler, višja medicinska sestra, naša nepogrešljiva zunanja sodelavka iz Zdravstvenega doma Ormož, ter učiteljici Brigita Brajkovič in Metka Lešničar. Ob zaključku so se učenci pomerili v kvizu in praktičnem znanju.

Tako so preživeli z doživetji polna dneva in pridobili življenjsko pomembna znanja in izkušnje.

Vodja naravoslovnega dneva

IMG_6644
IMG_6667
IMG_6668