Učenci petih razredov so pripravili likovni izdelek v okviru projekta Varno na kolesu:
izlet