V ponedeljek, 3. 4. 2017, so imeli učenci od 1. do 3. razreda športni dan. Opravili so testiranje za športno-vzgojni karton in izvedli Tek podnebne solidarnosti.

Prvo uro smo se zbrali v jedilnici, kjer je učiteljica mag. Maja Korban Črnjavič predstavila namen in cilj projekta. V sklopu predstavitve so si učenci ogledali kratek film o življenju v Afriki. Ugotovili smo, da so tam ljudje za marsikaj prikrajšani zaradi onesnaženosti, ki jo povzroča človek. Hkrati pa smo se tudi spomnili, da lahko marsikaj naredimo tudi mi sami, saj s svojim ravnanjem tudi mi onesnažujemo naš planet. Pomagamo lahko tako, da odpadke ločujemo, ugašamo luči, zapiramo vodo, hodimo peš ali se peljemo s kolesom itd.  Učenci so dobili notranjo motivacijo za tek, saj so pokazali velik interes in željo do teka. Za vsak pretečen krog so si odtisnili štampiljko. Učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja so dokazali, da imajo ogromno energije in da so sposobni teči zase in za druge. V znak solidarnosti smo se tudi učiteljice odločile, da bomo odtekle krog, učenci pa so za nas glasno navijali. S pretečenimi kilometri smo pomagali graditi krog solidarnosti okoli planeta Zemlja.

Učencem čestitamo, saj so pretekli 241 km.

 

Po razredih smo opravili testiranje. Učenci so opravili naslednje meritve:

  • telesna višina – dolžinska razsežnost telesa;
  • telesna teža – voluminoznost telesa;
  • kožna guba nadlahti – količina podkožnega maščevja;
  • dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih gibov;
  • skok v daljino z mesta – eksplozivna moč;
  • premagovanje ovir nazaj – koordinacija gibanja vsega telesa;
  • dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa;
  • predklon na klopci – gibljivost;
  • vesa v zgibi – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok.

 

Tek na 600 in 60 m bomo opravili pri urah športa.

 

Športni dan smo v veselem vzdušju zaključili s štafetnimi igrami na atletski stezi in v parku.

 

Zapisala:

Ksenja Šoštarič, dipl. vzg.