Datum: 4. 5. 2020

Spoštovani starši!

V mesecu maju bodo po sklepu ministrice 6034-14/2020, z dne 17. 4. 2020, učitelji izvedli ocenjevanje znanja za posamezni predmet na daljavo. Znanje učencev bodo v drugem ocenjevalnem obdobju ocenili samo enkrat. Tisti učenci, ki so pri določenem predmetu oceno v drugem ocenjevalnem obdobju že prejeli do 16. 3. 2020 in je ne želijo izboljšati, od doma ne bodo ocenjeni.
Nekateri učitelji so učence že seznanili z načinom ocenjevanja, kriteriji ocenjevanja in določili rok, do kdaj bodo učenci ocenjeni. Ostali učitelji bodo to storili še v tem tednu. Pri večini predmetov bodo učenci na daljavo ocenjeni s projektno nalogo. Za vsa vprašanja ali dileme glede ocenjevanja znanja vašega otroka kontaktirajte učitelje posameznega predmeta ali razrednika.
Z željo, da uspešno zdravi zaključimo šolsko leto vas lepo pozdravljam!
Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj