Dnevi dejavnosti so del obveznega učnega programa osnovne šole. Program OŠ je na tej povezavi.

V spodnji tabeli je razpored števila dni, namenjenih za izvedbo posameznih dni dejavnosti.

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r
KD (kulturni dan) 4 4 4 3 3 3 3 3 3
ND (naravoslovni dan) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TD (tehniški dan) 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠD (športni dan) 5 5 5 5 5 5 5 5 5