Šolsko leto 2022/2023

Za vsebinsko in organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Vodi
se dnevna in mesečna evidenca realizacije programov v Lo.polis-u. Piše se učna priprava.
Po odločitvi učenca v soglasju s starši je obiskovanje ID obvezno. Obiskovanje pevskega zbora, športnih
dejavnosti in drugih dejavnosti lahko določi tudi mentor v soglasju s starši. Termini ID bodo objavljeni
v preglednici ID na oglasni deski.

Interesne dejavnosti: