Šolsko leto 2019/2020

Za vsebinsko in organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Vodi
se dnevna in mesečna evidenca realizacije programov v Lo.polis-u. Piše se učna priprava.
Po odločitvi učenca v soglasju s starši je obiskovanje ID obvezno. Obiskovanje pevskega zbora, športnih
dejavnosti in drugih dejavnosti lahko določi tudi mentor v soglasju s starši. Termini ID bodo objavljeni
v preglednici ID na oglasni deski.

 

Interesne dejavnosti

PODROČJE INTERESNA DEJAVNOST MENTOR
Literarno-recitatorska dejavnost Recitatorski krožek (1.–5. razred) Irena Kandrič
Recitatorski krožek (6.–9. razred) Aleksandra Kociper
Umetniška dejavnost Drobtinice umetnosti (4.–7. razred) mag. Mateja Meško
Gledališka dejavnost Mlajša in starejša gledališka skupina Aleksandra Kociper
Sanja Miškovič
Lutkovna dejavnost Lutkovna pripravnica (1.–3. razred) Ksenja Šoštarič
Lutkovna skupina (4.–9. razred) Urška Stanko
Ljudski običaji in folklorna dejavnost Etno skupina Gudalo (5.–9. razred) Metka Lešničar
Folklora (1.–2. razred)

Mateja Brumen Štibler,

Darja Horvat

Plesna dejavnost Mlajša plesna skupina (1.–5. razred) Dušanka Feguš
Starejša plesna skupina (6.–9. razred) Sanja Miškovič
Glasbeno-instrumentalna dejavnost Mali muzikanti (1.–2. razred) Irena Blagovič
Otroški PZ Papagaj (3.–5. razred) Alenka Šalamon
Mladinski PZ (6.–9. razred) Alenka Šalamon
Družboslovna dejavnost Male sive celice (6.–9. razred) Nataša Kolar
Naravoslovno-tehnična dejavnost Vesela šola 1 (4.–6. razred) Breda Šandor
Vesela šola 2 (7.–9. razred) Metka Lešničar
Programiranje (5.–9. razred) Roman Bobnarič
Rdeči križ (5.–6. razred) Darja Horvat
Logika (1.–9. razred) Sonja Posavec, Nejc Podplatnik
Prometni krožek (6.–9. razred) Darko Špacapan
Športna dejavnost Rokometni krožek – starejši dečki (8.–9. razred) Saša Prapotnik
Rokometni krožek – mlajši dečki (5.–7. razred) Uroš Krstič
Mini rokomet (1.–4. razred) Uroš Krstič, Saša Prapotnik
Rokometni krožek – starejše deklice (8.–9. razred) Marjana Ozmec
Rokometni krožek – mlajše deklice (5.–7. razred) Marjana Ozmec
Atletika (1.–5. razred) Mateja Kovačič
Atletika (6.–9. razred) Simona Brumen
Gimnastika (1.–5. razred) Stanka Hebar
Strelstvo (5.–9. razred) Darko Špacapan
Planinski krožek (1.–9. razred) Stanka Hebar
Ribiški krožek (3.–9. razred) Roman Bobnarič