STROKOVNO-PEDAGOŠKA SREČANJA UČITELJSKEGA ZBORA IN REDNE MESEČNE POPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE

Strokovno-pedagoška srečanja učiteljskega zbora in redne mesečne popoldanske govorilne ure za starše

 

MESEC

GOVORILNE URE, SRS IN ORS

ZA I., II. IN III. VIO

PEDAGOŠKE KONFERENCE

September

16. 9. 2014   (SRS)

 

Oktober

21. 10. 2014 (GU)

21. 10. 2014

November

18. 11. 2014 (SRS)

 

December

2. 12. 2014 (Praznični bazar in GU)

 

Januar

20. 1. 2015 (GU)

20. 1. 2015

Februar

3. 2. 2015 (ORS razen 6. razred)

10. 2. 2015 (6. razred)

 

Marec

17. 3. 2015 (SRS)

 

April

21. 4. 2015 (GU)

21. 4. 2015

Maj

19. 5. 2015  (ORS)

 

Junij

16. 6. 2015 (ORS 1. in 2. razred)

 

 

Za vsebinsko in organizacijsko koordinacijo je zadolžena ravnateljica šole.

Govorilne ure za starše so 16.–17. ure, roditeljski sestanki pa 17.–18. ure.

 

SKUPNI IN ODDELČNI RODITELJSKI SESTANKI

Skupni oddelčni roditeljski sestanki

 

MESEC

SRS

ORS 1.–9. RAZRED

September

16. 9. 2014

Sprehod skozi LDN,

Moj ata kuha

 

November

18. 11. 2014

Izobraževalna tema:

Starševstvo je odnos, ki zdravi; predavanjepo smernicah dr. Harvilla Hendrixa

(Irena Kandrič Koval);

sledi govorilna ura

 

Februar

 

3. 2. 2015

Izobraževalna tema:

Moj otrok zna in zmore

(Sanja Miškovič),

analiza učnega uspeha ob polletju, razen za učence 6. razreda

10. 2. 2015 (6. razred)

Izobraževalna tema:

Moj otrok zna in zmore

(Sanja Miškovič),

analiza učnega uspeha,

evalvacija Zimske šole v naravi

Marec

17. 3. 2015

Izobraževalna tema:

Otroško srce je zaklad

(Mojca Bauman Kralj);

 sledi govorilna ura

 

Maj

 

19. 5. 2015

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2015/2016 za učence 6.–8. razreda in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2015/2016 za učence 3., 4., 6. in 7. razreda,

postopek evidentiranja nadarjenih učencev 3. razreda;

sledi govorilna ura

Junij

 

16. 6. 2015

Seznanitev z opisno oceno, 1. in 2. razred